KOZ sa odvoláva na smernicu EÚ

Viceprezident KOZ Vladimír Mojš argumentuje, že novela Zákonníka práce dáva do súladu slovenskú legislatívu s existujúcou smernicou EÚ.

Krátka správa:

Sporným bodom v diskusii o novele Zákonníka práce je obmedzenie reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú na 3 roky. KOZ sa slovami svojho viceprezidenta vyjadrilo, že práve daná úprava pomôže Slovensku vyriešiť súčasný nesúlad s európskou legislatívou.

Podpredseda vlády pre európske záležitosti Dušan Čaplovič sa dnes spolu so svojimi kolegami z EÚ bude na neformálnom stretnutí v Berlíne zaoberať prípravami na oslavy 5O. výročia podpísania Rímskych zmlúv, ako aj aktuálnymi medzinárodnými otázkami.

Minister zahraničných vecí Ján Kubiš sa dnes v Bruseli zúčastní zasadnutia Rady pre všeobecné záležitosti a vonkajšie vzťahy. Jednou z hlavných tém bude príprava podkladov na nadchádzajúce stretnutie Európskej rady.

Ruský prezident Vladimir Putin včera podpísal zmluvu o úprave vízového režimu so štátmi EÚ, ktorá uľahčí získavanie krátkodobých víz pre občanov EÚ aj Ruska. Zároveň sa ňou upravuje vzájomné vydávanie nelegálnych migrantov.

Európska komisia dnes začne oficiálne rokovania s Ukrajinou o novej dohode o spolupráci. Po vstupe Ukrajiny do WTO by sa jej súčasťou malo stať aj zriadenie zóny voľného obchodu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA