Maďarsko ako jediný nováčik obmedzí prístup na svoj trh práce

Maďarsko otvorí svoj pracovný trh občanom Rumunska a Bulharska potom, ako sa obe krajiny 1.1.2007 stanú členmi EÚ.

Krátka správa:

Maďarsko je prvou a pravdepodobne jedinou krajinou spomedzi nových členov, ktorá plánuje zaviesť prechodné opatrenia obmedzujúce prístup bulharským a rumunským pracovníkom na svoj trh práce. A to aj napriek predošlej kritike „starých“ členských štátov kvôli obmedzovaniu voľného prístupu na svoje trhy práce pre občanov krajín EÚ-10 .

Rumuni a Bulhari budú môcť spočiatku žiadať o pracovné povolenie v 219 profesiách. „Sú to oblasti, kde je v Maďarsku nedostatok pracovných síl, ako je potravinársky, textilný a stavebný priemysel a sektor zdravotníctva,“ povedala hovorkyňa vlády Emese Danksová. Každý rok bude môcť navyše pracovať v Maďarsku 8000 sezónnych pracovníkov a 700 praktikantov z Rumunska a Bulharska. Obmedzenia budú v platnosti dva roky a každoročne ich prehodnotia.

Vláda údajne vzala do úvahy úsilie o zníženie nezamestnanosti, rozdiely v pracovných požiadavkách medzi rôznymi sektormi hospodárstva a komunitu etnických Maďarov v zahraničí. V Rumunsku žije 1,4 milióna Maďarov, ktorí tvoria najväčšiu takúto skupinu mimo svojej vlasti. Miera nezamestnanosti v Maďarsku dosahuje momentálne 7,4 %, čo je najnižšia hodnota spomedzi krajín strednej Európy. Očakáva sa však, že nezamestnanosť stúpne, keďže vláda s cieľom znížiť rozpočtový deficit zredukovala počet svojich zamestnancov.

Podľa údajov z októbra 2006 pracovalo v krajine spolu 46 670 pracovníkov z Rumunska a Bulharska s platným pracovným povolením. Z toho 44 500 bolo vydaných na obdobie jedného roka, a len 142 bolo vydaných pre pracovníkov z Bulharska.

Žiadna iná nová členská krajina dosiaľ neprijala voči budúcim záujemcom o prácu z Bulharska a Rumunska obmedzujúce opatrenia ako Budapešť. Slovensko, Poľsko, Česká republika, Slovinsko, Estónsko, LitvaLotyšsko umožnia pracovníkom z Balkánu voľný prístup na svoje trhy práce. Spomedzi „starých“ členov EÚ tak spravia ŠvédskoFínsko. Naopak, Španielsko, Grécko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Nemecko, Francúzsko, Rakúsko, HolandskoDánsko sa nechali počuť, že zavedú kvóty či iné systémy pracovných povolení.

Voľný pohyb pracovných síl je jedným z kľúčových princípov EÚ, avšak členské štáty majú právo zaviesť prechodné opatrenia pre ochranu svojich trhov práce pred prílevom emigrantov za prácou na maximálne obdobie siedmich rokov.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA