Medzinárodný súdny dvor: Srbsko nezabránilo bosnianskej genocíde

Medzinárodný súdny dvor v Haagu rozhodol, že Srbsko nezabránilo masakru moslimov v Srebrenici počas konfliktu v Bosne a Hercegovine v rokoch 1992-1995, no zbavil ho akejkoľvek finančnej zodpovednosti.

Krátka správa:

Medzinárodný súdny dvor (MSD) prijal 26. februára 2007 historický rozsudok, v ktorom sa uvádza, že „Srbsko porušilo záväzok zabrániť genocíde…, ku ktorej došlo v Srebrenici v júli 1995“ a počas ktorej ozbrojené sily bosnianskych Srbov zavraždili viac ako 7000 bosnianskych moslimov.

MSD však zároveň doplnil, že štát priamo „nespáchal genocídu“, ani „nekonal v tomto úmysle“. Z tohto dôvodu nenariadil Srbsku žiadnu finančnú kompenzáciu voči Bosne a Hercegocine, ktorá by sa v prípade dokázania priameho zapojenia štátu vyšplhala do výšky niekoľkých miliárd eur.

V rozsudku sa ďalej uvádza, že „finančná kompenzácia nie je primeranou formou odčinenia za porušenie záväzku zabrániť genocíde“. MSD sa odvoláva na článok IX Konvencie na zabránenie a potlačenie zločinu genocídy z roku 1948, ktorá zakazuje štátom samým alebo prostredníctvom nejakého orgánu alebo skupiny spáchať genocídu.

Obozretne napísaný rozsudok by mal byť signálom na ukľudnenie pre všetky strany v regióne, ktoré ašpirujú na eventuálne členstvo v Európskej únii.

Zároveň však najvyšší súd OSN uznáva, že Srbsko zlyhalo pri plnení svojich záväzkov o potrestaní vojnových zločinov a vyzval srbskú vládu na odovzdanie vojnového zločinca Ratka Mladiča do rúk Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY). Európska únia pritom opakovane naliehala na Srbsko, aby spolupracovalo s ICTY a odovzdalo Ratka Mladiča.

Hovorca Komisie Friso Roscam Abbing odporučil Srbsku a Bosne a Hercegovine „prijať a rešpektovať rozsudok ako celok“. Dodal, že „je potrebné zaviesť osobnú zodpovednosť za zločiny spáchané počas konfliktov v rokoch 1992-1995, čo zaručí spravodlivosť a umožní začiatok zmierenia“. Komisia naliehala „tak na Srbsko, ako aj na Bosnu a Hercegovinu, aby ešte raz vystupňovali snahy o plnú spoluprácu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu“.

Moslimovia a bosnianski Chorváti odsúdili tento rozsudok. Prezidentka asociácie reprezentujúcej ženy, ktoré prežili masaker v Srebrenici, Munira Subasic vyhlásila, že „Európa znova raz prijala nepriaznivý postoj voči moslimom“. Moslimský člen trojčlenného prezidentského zboru Bosny Haris Silajdic sa počas prejavu v štátnej televízii taktiež vyjadril s poľutovaním k tomuto rozhodnutiu.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA