Nemecko bude platiť

Európsky súdny dvor v Luxemburgu včera rozhodol, že nemecké daňové pravidlá porušujú komunitárne právo.

Krátka správa:

Podstatou sporu je úľava na dani z dividend, ktorú si v Nemecku môžu uplatniť akcionári, ktorých dividendy pochádzajú výlučne z nemeckých spoločností. Európsky súdny dvor rozhodol, že takáto právna úprava obmedzuje voľný pohyb kapitálu a sťažuje jeho získavanie v Nemecku pre zahraničné spoločnosti. Rozsudok nemá časové obmedzenie. Nemecké ministerstvo financií odhaduje, že dôsledky rozhodnutia môžu stáť Nemecko až 5mld. eur.

S blížiacim sa Európskym summitom sa stupňujú vyhlásenia o dôležitosti stanovenia záväzných cieľov v boji s klimatickými zmenami. Spolu s témami energetickej bezpečnosti a lisabonskej stratégie by malo ísť o nosné témy summitu.

Podľa najnovšieho prieskumu INEKO šanca Slovenska prijať euro v plánovanom termíne stúpla na úroveň 74 %. Slovensku pri splnení tohto cieľa pomáha vysoký hospodársky rast a súčasný priaznivý vývoj harmonizovanej inflácie.

Malta sa usiluje o prijatie eura na začiatku roku 2008. Európska komisia jej však vyčíta nízku cenovú stabilitu a veľký štátny dlh, ktorý by mal klesnúť pod úroveň 60 % až v roku 2009.

Európska komisia tlačí na členské štáty EÚ, aby pristúpili k opatreniam na oddelenie distribučnej a výrobnej sféry energetických podnikov na svojom území.

Podľa zverejnenej štatistiky Eurostatu sa rozdiel medzi priemernou dĺžkou života žien a mužov znižuje.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA