Nie je sused ako sused

S východnými susedmi EÚ a susedmi v Stredomorí je potrebné jednať diferencovaným spôsobom, hovoria europoslanci.

Krátka správa

Poslanci spochybnili zmysluplnost geografického rozsahu európskej politiky susedstva. Nezdá sa im, že politika rovnako pristupuje ku krajinám, ktoré zemepisne patria do Európy aj k stredomorským ne-európskym štátom. Odporúčanie preto znie: treba zohľadňovať osobitosti jednotlivých krajín. Spoločné by mali byť len procedúry pre uľahčenie vydávania víz a podpory občianskej spoločnosti.

Štáty, ktoré sa dajú jasne označiť za európske krajiny a ktoré plne dodržiavajú zásady právneho štátu, môžu v zásade požiadať o členstvo v Európskej únii, myslí si Európsky parlament. Postupne by mali byť krajiny východnej Európy zapojené do Európskeho energetického spoločenstva. Parlament tiež navrhuje zriadiť parlamentné zhromaždenie Susedstvo EÚ – Východ (EURO-NEST). Pri jednaní zo štátmi Stredomoria by sa mal väčší dôraz klásť na ľudské práva a v každej z budúcich dohôd o spolupráci musí byť aj doložka upravujúca tieto otázky.

Poslanci považujú za dôležité prehlbovať kontakty medzi ľuďmi, napríklad zapojením štátov EPS do programu študentských výmen, či zriaďovaním programu partnerstva medzi mestami a regiónmi.

Slovenský europoslanec Árpád Duka-Zólyomi (EPP-ED) na margo situácie v Gruzínsku povedal, že demokracia, právny štát a dynamický ekonomický progres je tejto krajine pod vážnou hrozbou. “Nie je vylúčené, že v pozadí vzniknutej situácie je destabilizačné úsilie ruskej mocenskej politiky.”

Vypísanie predčasných prezidentských volieb bolo podľa neho správnym krokom a Saakašvilim vedené Gruzínsko je spoľahlivým partnerom Európskej únie.

“Výhody využívania tzv. soft power metódy EÚ, teda metódy zapojenia partnera do istej formy dialógu, sa potvrdili aj v prípade Gruzínska, kde prezident Saakašvili pod vplyvom západných krajín usmernil vyhrotenú situáciu v krajine a vrátil proces do demokratických medzí”, zdôraznil a doplnil, že dôležitosť monitorovania ESP považuje za veľmi dôležité práve so zreteľom na gruzínske udalosti.

“Napriek našej kontinuálnej podpore bude musieť Tbilisi v januárových voľbách dokázať, do akej miery je vybudovaný demokratický systém v krajine stabilný.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA