Oštiepok alebo oscypek?

Slovensko a Poľsko sa dostali do sporu pred Európskou komisiou o uznanie oštiepka ako poľského výrobku.

Krátka správa:

Slovensko využilo možnosť na podanie námietky voči poľskej žiadosti o zapísanie syra oštiepok na európsky zoznam chránených tradičných výrobkov. Slovensko a Poľsko budú mať teraz 6 mesiacov na vyriešenie sporu. Po uplynutí tejto lehoty bude o práve na značku oštiepok rozhodovať Európska komisia.

Podľa vyjadrenia poslanca EP a člena Poľnohospodárskeho výboru Petra Baca (NA, Slovensko ) pre TV Markíza sa chce Slovensko „uistiť, že keď sa Poliakom schváli značka Oscipek, že to nebude mať vplyv na používanie značky Slovenský oštiepok“. Ako ďalej vysvetlil, „Značka je obrovský kapitál… V prípade, že by sa Oscipek neschválil, Poliaci naďalej môžu vyrábať tento oštiepok, ale ho nemôžu takto označovať a vyvážať do zahraničia.“

Eurokomisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová plánuje pripravovanou smernicou vyvolať tlak na znižovanie poplatkov za roaming aj za SMS správy.

Európska komisia vyhlásila, že je pripravená sa podieľať na odbornej aj finančnej podpore pri príprave a realizácii informačnej kampane súvisiacej s prijatím eura na Slovensku v roku 2009.

Európsky parlament schválil správu, ktorá poukazuje na nárast obezity v krajinách EÚ. Táto správa zároveň zdôrazňuje potrebu prijatia konkrétnych  krokov na zvrátenie daného stavu.

Podnikateľská aliancia Slovenska má svoje vlastné zastúpenie pri EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA