Po „zelenom“ summite „zelené“ dane

Európska komisia chce zaviesť tzv. zelené dane, ktoré by mali viesť k úspore energií a k znižovaniu emisií skleníkových plynov.

Krátka správa:

Po tom, čo si lídri členských štátov EÚ na minulotýždňovom summite stanovili spoločné ciele pri znižovaní emisií CO2 a pri zvyšovaní podielu obnoviteľných energií na produkcii energie, sa má stať kľúčovým nástrojom na realizáciu týchto cieľov práve cielené zdaňovanie, ktoré by malo prispieť k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov. Medzi takýto typ „zelenej“ dane patrí napríklad daň na naftu do motorových vozidiel, ktorej minimálnu sadzbu chce Komisia v najbližšom čase zvýšiť.

Splnomocnenec Slovenskej republiky pre rokovanie o ústavnej zmluve EÚ Pavol Hamžík uviedol, že Slovensko nemalo vážnejšie námietky k pripravovanému textu Berlínskej deklarácie, ktorá sa má slávnostne podpísať pri príležitosti 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv.

Európska únia podnikla prvé kroky smerujúce k nadviazaniu kontaktov s členmi nového palestínskeho kabinetu. Predstaviteľ EÚ pre vzťahy s Blízkym východom Marc Otte včera rokoval v Gaze s palestínskym ministrom zahraničia Ziádom Abú Amrom.

Najvyšší predstaviteľ zahraničnej politiky EÚ Javier Solana podčiarkol dôležitosť inštitucionálnej reformy EÚ, ku ktorej sa pri súčasných 27 členoch únie musí čo najrýchlejšie pristúpiť.

Ratingová agentúra Standard & Poor’s Ratings Services v súvislosti s revalváciou centrálnej parity slovenskej koruny uviedla, že Slovensko je na dobrej ceste k prijatiu eura v roku 2009.

Analytici ratingovej agentúry Moody´s varujú nové členské štáty EÚ s vysokým hospodárskym rastom a vysokými deficitmi v zahraničnom obchode pred „portugalským syndrómom“.

Tureckí predstavitelia vyjadrili sklamanie nad tým, že ich kandidátske krajiny nedostali pozvánku na berlínsky slávnostný summit.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA