Pochybnosti okolo eura na Slovensku

V texte správy Európskej centrálnej banky pre Medzinárodný menový fond sa objavili pochybnosti o vstupe Slovenska do eurozóny v plánovanom termíne.

Krátka správa

Pracovníci Európskej centrálnej banky v správe pre Medzinárodný menový fond upozornili na možný vývoj inflácie na Slovensku, ktorý by mohol byť príčinou nechválenia nášho vstupu do eurozóny v plánovanom termíne 1. január 2009. V súčasnosti má totiž na priaznivej úrovni inflácie na Slovensku veľký podiel aj efekt zhodnocovania koruny voči euru, ktorý sa po čase vytratí. Predstavitelia Národnej banky, ani vlády Slovenskej republiky sa však neobávajú nesplnenia inflačného, ani iného zo stanovených kritérií vstupu Slovenska do eurozóny. Slovensko má v tejto súvislosti od 15. júna, kedy bolo podpísané Memorandum o dohode medzi SR, členskými štátmi eurozóny a Európskou komisiou, právo začať s prípravou na sériovú razbu euromincí.

Včera sa z iniciatívy slovenského ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka  stretli v Sielnici predstavitelia krajín V4, Bulharska a Rumunska, aby spolu rokovali o spoločnom postupe pri tvorbe regionálnej politiky a jej vzájomnej koordinácii vo vzťahu k EÚ. Za jednu z priorít označili rekonštrukciu panelových sídlisk.

Slovensko má podľa správy Štatistického úradu EÚ Eurostat tretie najnižšie celkové daňové zaťaženie v EÚ (29,3 % HDP), a to po Rumunsku (28 % HDP) a Litve (28,9 % HDP). Slovensko je pritom krajinou, v ktorej sa daňové zaťaženie v rokoch 1995 až 2005 znížilo najväčšou mierou spomedzi všetkých krajín EÚ.

Európsky komisár pre rozvoj Louis Michel včera pri príležitosti spoločného parlamentného zhromaždenia  EÚ a 78 afrických, karibských a tichomorských krajín (ACP) vyzval krajiny ACP, aby uzavreli novú zmluvu o obchode s EÚ. Súčasnej zmluve totiž vyprší platnosť už tento rok.

Delegácia Európskeho parlamentu sa po návšteve KĽDR, kde sa stretla so svojimi kolegami zo severokórejského parlamentu a predstaviteľmi vlády, vyjadrila  v optimistickom duchu o zastavení jadrového programu zo strany KĽDR.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA