R. Kaliňák: Meškanie doženieme

Minister vnútra SR Robert Kaliňák počas zasadania Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci v Bruseli uistil svojich kolegov o tom, že Slovensko doženie stratu v prípravách na zavedenie Schengenu.

Krátka správa:

Slovensko bude podľa R. Kaliňáka dostatočne pripravené na zavedenie schengenského systému, ktorý by mal na území nových členských krajín EÚ začať fungovať na konci tohto roku. V opačnom prípade budú ostatné členské štáty EÚ susediace so Slovenskom nútené ponechať hraničné priechody na slovenskej hranici. V rámci príprav sa na budúci týždeň začne rekonštrukcia najväčšieho prechodu medzi SR a Ukrajinou vo Vyšnom Nemeckom, ktorá by mala byť hotová v máji.

Podpredsedníčka SNS Anna Belousová pozvala viceprezidenta klubu socialistov v Európskom parlamente Jana Marinusa Wiersmu na Slovensko. Stalo sa tak v súvislosti s jeho stretnutím s predsedom SMK Bélom Bugárom, ktoré sa uskutočnilo ešte pred jeho rokovaním so zástupcami Smeru-SD. Jan Marinus Wiersma bol iniciátorom textu, ktorý pozastavil členstvo Smeru-SD vo frakcii eurosocialistov kvôli jeho vstupe do koalície s SNS.

Nemecko ako predsednícka krajina otvorila debatu o zavedení jednotných pravidiel v EÚ v otázke trestnosti nenávistných a rasistických trestných činov. Sporným bodom diskusie medzi členskými štátmi sa stalo to, či holokaust, fašizmus alebo zločiny komunizmu majú byť medzi nich menovite zaradené.

Európska komisia zastavila žalobu proti Slovenskej republike kvôli neimplementácii smernice o minimálnej úrovni výcviku pre vodičov v cestnej doprave v stanovenom termíne. Slovensko totiž v priebehu konania pred Európskym súdnym dvorom prijalo príslušnú legislatívu a Komisii to oficiálne oznámilo.

Od 1. marca začne fungovať Agentúra EÚ pre základné práva, ktorá nahradí dnes pôsobiace Európske monitorovacie centrum pre rasizmus a xenofóbiu. Svoju činnosť bude koordinovať s Radou Európy a Európskym súdom pre ľudské práva.

Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) očakávajú pokračujúci hospodársky rast v eurozóne a pravdepodobne sa budú v najbližších mesiacoch viac zameriavať na udržovanie cenovej stability.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA