Rada Európy kritizuje Estónsko, Litvu a Rumunsko

Orgán Rady Európy pre monitoring ľudských práv vo svojich posledných správach vyčíta Estónsku, Litve a Rumunsku zlé zaobchádzanie s národnostnými menšinami.

 

Krátka správa

Európska komisia proti rasizmu a intolerancii (ECRI) Rady Európy vo svojej poslednej (tretej) správe o Estónsku napomína krajinu za to, že neimplementovala množstvo odporúčaní z predchádzajúcej správy ECRI.

Estónsko „neprijalo komplexnú antidiskriminačnú legislatívu, ani zákon o právach a statuse národnostných menšín,“ uvádza sa v správe. Krajina musí „preskúmať plný rozsah holokaustu“, a „niektoré elektronické médiá […] takmer beztrestne pokračujú v publikovaní antisemitské články“. Rómska komunita v Estónsku „stále neprimerane trpí nezamestnanosťou a diskrimináciou,“ píše sa v správe.

Tretia správa ECRI o Litve je podobe kritická, čo sa týka dodržiavania ľudských práv v pobaltskej krajine. Litovská rómska, židovská a čečenská menšina podľa správy stále bojujú so znevýhodnením, predsudkami a diskrimináciou, a „niektoré médiá“ v krajine podľa nej prispievajú k vytváraniu atmosféry nepriateľstva voči menšinám.

Posledná správa o Rumunsku vidí problém v prístupe Bukurešti k rómskej komunite v krajine a kritizuje médiá za „úplne beztrestné“ uverejňovanie hanlivých článkov o menšinách.

ECRI je nezávislý orgán pre monitoring dodržiavania ľudských práv, špecializovaný na otázky rasizmu a intolerancie. Analyzuje situáciu v každom z členských štátov Rady Európy.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA