Rakúsky pracovný trh zatvorený ďalšie tri roky

Rakúska vláda sa rozhodla neotvoriť pracovný trh pre 10 nových členských krajín EÚ. Podľa štúdie Ústavu pre hospodársky výskum je na ich trhu veľa cudzincov, Rakúsko je geograficky blízke novým krajinám a má obmedzené kapacity pracovných miest.

 

Krátka správa

Slovenské internetové denníky dnes informovali aj o prípade úhynu labute v rakúskom Hainburgu. U spomínanej labute nájdenej blízko našich hraníc britskí veterinári potvrdili nebezpečný vírus H5N1. Do desaťkilometrovej ochrannej zóny tak patria aj mestské časti Bratislavy Devín a Devínska nová ves. Slovensko podľa Najvyššieho kontrolného úradu vyčerpalo len 11,2% z Európskeho sociálneho fondu, ktorý môžeme vyčerpať do konca roku 2008. Slabé čerpanie spôsobuje zložitá administratíva a pomalé vybavovanie žiadostí. Medzinárodný menový fond vyhotovil rebríček najbohatších krajín na svete. Slovensko sa umiestnilo na 41. mieste s HDP v prepočte na obyvateľa 16 041 USD, najbohatšie je Luxembursko, Česko nás predbehlo o 7 miest.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA