Rehn: Chorvátsko do 2010 nevstúpi

12. júna 2006 začali podrobné prístupové rokovania s Chorvátskom. Komisár Olli Rehn však vyhlásil, že kvôli patovej situácii s Ústavnou zmluvou EÚ Chorvátsko nebule môcť vstúpiť do Únie pred koncom tohto desaťročia.

 

Krátka správa

Komisia 12. júna 2006 otvorila prístupové rokovania so Záhrebom o prvej z 35 negociačných kapitol, ktoré musia byť uzavreté pred vstupom krajiny do EÚ. 12. júna začali rokovania o kapitole „Veda a výskum“.

Chorvátsko sa usilovalo o vstup do EÚ pred nasledujúcimi voľbami do Európskeho parlamente v roku 2009. Podľa komisára pre rozširovanie Olliho Rehna však Chorvátsko do Únie nevstúpi pred koncom tohto desaťročia, hoci bude pravdepodobne „prvé, ktoré splní všetky prístupové kritériá“ a preto bude „prvé na programe ďalšej vlny rozširovania“.

Dátum vstupu, rok 2010, je úzko spojený s pokračujúcou diskusiou o Európskej ústavnej zmluve. Za nevyhnutnú podmienku ďalšieho rozširovania je považovaná inštitucionálna reforma (EurActiv.sk, 13. január 2006), pretože je veľmi dôležitá pre tzv. „absorpčnú kapacitu“ Únie, na ktorú vo svojej správe začiatkom tohto roka upozornil Európsky parlament (EurActiv.sk, 16. marec 2006).

Rehn uviedol, že po vstupe Bulharska a Rumunska EÚ nebude schopná prijať ďalších členov bez „novej inštitucionálnej dohody“ (EurActiv.sk, 22. máj 2006). Ďalšiu prekážku predstavuje rozšírený skepticizmus voči rozširovaniu EÚ.

Komisia by mala v decembri 2006 vydať hodnotenie pozitívnych dopadov rozšírenia a „absorpčnej kapacity“ EÚ.

Rada pre zahraničné záležitosti na svojom zasadnutí 12. júna tiež uznala nezávislosť Čiernej Hory od Srbska.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA