Rozhorčenie EÚ nad potvrdením rozsudku smrti

Líbyjský najvyšší súd napriek zdanlivo pozitívnemu vývoju situácie potvrdil rozsudok smrti pre päť bulharských sestričiek a palestínskeho doktora za nakazenie 400 líbyjských detí vírusom HIV.

Krátka správa

Líbyjský najvyšší súd oznámil 11. júla 2007 svoje rozhodnutie potvrdiť rozsudok smrti pre päť bulharských sestričiek a palestínskeho doktora za údajne zámerné nakazenie viac ako 400 líbyjských detí vírusom HIV.

Tento rozsudok bol vynesený aj napriek množiacej sa medzinárodnej kritike súdneho procesu a vyhláseniam syna líbyjského vodcu Saifa al-Islam Gaddaffiho z januára tohto roku, že jeho krajina nevykoná rozsudok smrti nad lekárskym personálom, ktorý je uväznený už od roku 1999. Líbyjská Najvyššia súdna rada má za úlohu 16. júla znovu potvrdiť, alebo zrušiť rozsudky.

Rozhodnutie vykonalo okamžité reakcie zo strany všetkých európskych inštitúcií, ktoré žiadajú líbyjské úrady, aby prejavili zhovievavosť a prepustili bulharské sestričky.

Predseda EPP-ED Joseph Daul vyhlásil: „Osud zadržaných sa nás hlboko dotýka. Táto téma sa stala európskou záležitosťou a sme presvedčení, že si zaslúžia okamžité prepustenie. Naša Únia je založená na spoločných hodnotách a tento Parlament dozerá na dodržiavanie ľudských práv európskych občanov všade vo svete.“

Komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldner sa vyjadrila, že „pevne dúfa“ v zhovievavosť voči uväznenému lekárskemu personálu. Dodala: „Malo by sa tak stať v duchu vzájomného rešpektu a humanitárneho spolucítenia, ktoré bolo charakteristické pre európsku reakciu na vážnu situáciu detí a rodín v Benghazi.“

Generálny tajomník Rady Európy Terry Davis pripomenul: „Toto rozhodnutie je v protiklade k Európskemu dohovoru  o ľudských právach a rastúcej podpore zrušenia trestu smrti mimo Európy.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA