Rusko prerazí „európsku blokádu“

Nová námorná transportná linka má pomôcť Rusku vyhnúť sa závislosti na dopravných trasách cez Litvu.

 

Krátka správa

Prezident Putin inauguroval 10. septembra novú námornú trasu spájajúcu enklávu Kaliningrad so zvyškom Ruska. Kaliningrad, pre Rusko strategický prístup k Baltskému moru a vojensky významná oblasť, je zdrojom konfliktov medzi Ruskom a Litvou už niekoľko rokov. Rusko obviňuje Litvu, že blokuje dopravu smerujúcu do enklávy obkolesenej, po rozšírení z mája 2004, hranicami EÚ.

Napätie eskalovalo nedávno, keď ruské ministerstvo zahraničných vecí zaútočilo na Litvu , ktorá z dôvodu opráv trate prerušila železničné spojenie Ruska s enklávou. Podľa niektorých litovských predstaviteľov to mohla byť odplata za to, že Moskva, rovnako z dôvodu opráv, uzavrela ropovod zásobujúci Litvu.

Zástupca ruského ministra zahraničných vecí Vladimír Titov povedal: „Takého hrozby môžu viesť k najvážnejším následkom pre vzťahy medzi našimi dvoma krajinami.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA