Sklamané skorumpované Rumunsko

Korupcia, ktorá je stále veľkým problémom v Bulharsku a Rumunsku, by sa mohla stať vážnou prekážkou na ceste oboch krajín k získaniu členstva v EÚ v roku 2007.

 

Krátka správa

Podľa najnovšej správy nezávislého Centra pre štúdium demokracie (Center for Study of Democracy – CSD) rastie v Bulharsku počet známych prípadov korupcie, a väčšina týchto prípadov zostáva nepotrestaných. Zatiaľ čo v 90.-rokoch sa korupcia vyskytovala najmä pri zneužívaní fondov a úplatkoch, spojených s privatizačnými dohodami, aktuálne prípady sa týkajú riadenia verejných tendrov, rozdeľovania fondov EÚ a podvodov pri dani z pridanej hodnoty. Výsledkom sú otvorené dvere organizovanému zločinu, ktorý získava moc nad veľkými časťami hospodárstva. „Mäkké“ protikorupčné opatrenia už vyčerpali svoj potenciál a je potrebné nájsť efektívnejší prístup, najmä na administratívnej a politickej úrovni,“ uvádza sa v správe.

Komisia označila boj proti korupcii za „najdôležitejšiu otázku“ a uviedla, že Rumunsko musí prijať ďalšie kroky, aby splnila ciele plánovaného vstupu v januári 2007. Okrem korupcie na vysokej úrovni by sa rumunskí predstavitelia mali zamerať na „presadzovanie existujúcej protikorupčnej legislatívy a presvedčivé vyšetrovanie na všetkých úrovniach,“ uviedol Michael Leigh, generálny riaditeľ DG Komisie pre rozširovanie.

16. mája 2006 Komisia zverejní svoju ďalšiu monitorovaciu správu o pokroku Bulharska a Rumunska na ceste k členstvu. Nenaplnenie požiadaviek EÚ môže znamenať aktiváciu tzv. ochrannej klauzuly EÚ, čo by viedlo k odloženiu členstva v EÚ o rok.

Komisár pre rozširovanie Olli Rehn vyzval obe krajiny, aby „do posledných 100 metroch pretekov vložili všetku svoju energiu a implementovali reformy, aby tak ukázali, že niekto nestojí nad zákonom, a odstránili korupciu na vysokej úrovni.“

Rumunsko je nespokojné aj s pomalým tempom ratifikácie svojej prístupovej zmluvy s EÚ národnými parlamentmi členských štátov. Za najväčšie sklamanie označil rumunský minister zahraničných vecí Mihan-Razvan Ungureanu Francúzsko, ktoré spolu s Nemeckom, Rakúskom a Dánskom odložilo ratifikáciu zmluvy na obdobie po zverejnení monitorovacej správy Komisie. Rumunsko je obzvlášť sklamané prístupom francúzskeho parlamentu, pretože Francúzsko bolo vždy historickým spojencom Rumunska.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA