Slovensko platí najmä za súdne prieťahy

Pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu uspelo na úkor Slovenska päť sťažovateľov, u ktorých boli porušené práva na spravodlivé súdne konanie. 800 000 Sk je cena za neprimeranú dĺžku konania.

 

Krátka správa

Z 28 sporov slovenských občanov na tomto súde za minulý rok sa 24 týkalo práve súdnych prieťahov.

Svet s napätím očakáva medzinárodný summit EÚ a USA budúcu stredu vo Viedni. Po škandále v americkej väznici Guantanámo, kde traja väzni spáchali samovraždu, sa EÚ rozhodla pritlačiť na Spojené štáty práve na viedenskom summite. Guantanámo, americká väznica na Kube, je už dávno tŕňom v oku nielen Amnesty International, ale aj celého sveta. Američania tam držia ľudí podozrivých z terorizmu nezákonne, bez riadneho súdneho procesu. Únia bude na summite žiadať, aby Amerika väznicu zavrela a touto úlohou poverila Rakúsko ako končiacu predsedajúcu krajinu EÚ. Kontroverzná väznica vznikla v roku 2002 a zdala sa primeranou reakciou na teroristické útoky zo septembra 2001.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA