Slovensko prehralo spor s Európskou komisiou

Žalobe Európskej komisie voči Slovenskej republike dal včera definitívne za pravdu Európsky súdny dvor.

Krátka správa:

Európska komisia sa súdila so Slovenskom kvôli nezapracovaniu smernice o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc do svojej legislatívy v stanovenej lehote, príp. o nedostatočnom informovaní o tomto procese. Slovensko ako porazená strana bude musieť uhradiť súdne trovy spojené s konaním pred Európskym súdnym dvorom.

Eurokomisár pre rozširovanie Olli Rehn včera zdôraznil potrebu urýchlenia politických a ekonomických reforiem v Macedónsku. Mal pritom na mysli hlavne nutnosť konsolidácie vnútornej politickej scény, ktorá je v súčasnosti svedkom napätia medzi macedónskou vládou a najväčšou politickou stranou etnických Albáncov.

Podľa zverejnenej správy “Záťaž zločinu v EÚ”, ktorá porovnáva mieru kriminality v krajinách pätnástky EÚ a v troch nových krajinách – Estónsku, Poľsku a Maďarsku, vyplynulo, že najnebezpečnejšie sa žije v Írsku. Pozitívnym zistením je, že sa úroveň kriminality za posledných 10 rokov v sledovaných krajinách znížila.

Hovorca ministra výstavby a regionálneho rozvoja Miroslav Bátovský včera znovu vyzval obce a mestá, aby pristúpili k vypracovaniu a schváleniu územného plánu, ktorý je o.i. základnou podmienkou na podanie žiadosti o čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Európska únia pripustila možnosť obnovenia rokovaní so Srbskom za podmienky vytvorenia prodemokratickej vlády. Podmienkou pre podpísanie konečnej dohody však naďalej zostáva vydanie generála Ratka Mladiča pred haagsky tribunál.

Európska komisia predložila návrh, ktorý má za cieľ harmonizáciu pravidiel o ochrane spotrebiteľov. Sleduje ním najmä zvýšenie podielu elektronického a cezhraničného obchodu.

Holandský premiér Jan Peter Balkenende sa vyjadril za vypracovanie novej zmluvy o EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA