Slovensko proti návrhu o obnoviteľných zdrojoch

Slovenský premiér Robert Fico sa v diskusii o nemeckom návrhu ohľadne zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov vysloví proti.

Krátka správa:

Slovenský premiér toto rozhodnutie odôvodňuje podľa neho nereálnymi cieľmi tohto plánu, podľa ktorého by mal podiel obnoviteľných zdrojov na produkcii energie v krajinách EÚ do roku 2020 dosiahnuť hranicu 20 %. O návrhu nemeckého predsedníctva sa bude diskutovať na práve prebiehajúcom Európskom summite, ktorého kľúčovými témami budú práve energetická politika, klimatické zmeny, Lisabonská stratégia a Berlínska deklarácia.

Podpredseda vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti a ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič predložil do pripomienkového konania novelu antidiskriminačného zákona, ktorého súčasné znenie vyvolalo námietky v radoch Európskej komisie.

Európska únia včera slovami nemeckého veľvyslanca Petra Gottwalda vyzvala Severnú Kóreu na zastavenie svojho jadrového programu a privítala návrat inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu do tejto krajiny.

Konfederácia európskych odborových zväzov (KOEZ) včera vystúpila proti plánovanému zvyšovaniu úrokovej sadzby zo strany Európskej centrálnej banky. KOEZ sa obáva, že takýto krok by mohol poškodiť ekonomiku eurozóny.

Európska komisia navýši pôvodne plánovanú výšku stanovenej finančnej pomoci pre Ukrajinu na nadchádzajúce štyri roky na 494 mil. eur. Čiastka by mala slúžiť na realizáciu reforiem vo vymedzených sektoroch.

Európska komisia včera vyzvala Bulharsko, Lotyšsko a Rumunsko, aby využili obdobie silného hospodárskeho rastu na znižovanie deficitu verejných financií.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA