Slovinsko v eurozóne od 2007

Rada dala zelenú Slovinsku, ktoré vstúpi do eurozóny ako prvá z krajín EÚ-10. Toliare za eurá vymení už od 1. januára 2007.

 

Krátka správa

Ministri financií eurozóny 11. júla 2006 uznali, že Slovinsko spĺňa kritériá eurozóny, čo sa týka dlhu verejných financií, deficitu štátneho rozpočtu, výšky úrokových mier a miery inflácie, a rozhodli, že Slovinsko je spôsobilé na vstup do eurozóny.

Slovinsko, krajina s takmer dvoma miliónmi obyvateľov, bude členom eurozóny od 1. januára 2007. Spoločnú menu zavedie ako prvá z krajín EÚ-10 a trinásty zo všetkých členských štátov Únie.

Slovinsku zostáva menej ako šesť mesiacov na prípravu prechodu z toliara na euro. Jedno euro má v súčasnosti hodnotu 239,64 toliarov. Vláda verí, že členstvo v eurozóne podporí turizmus a zahraničné investície.

Aj Litva mala ambíciou stať sa členom eurozóny od roku 2007, no jej ročná miera inflácie stále prekračuje 2-percentnú maximálnu referenčnú hranicu EÚ.

Prijatie eura je v súčasnosti horúcou témou aj na Slovensku. So zmenou vlády po júnových parlamentných voľbách totiž hrozí oddialenie termínu vstupu do eurozóny, pôvodne plánovaného na rok 2009.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA