Summit EÚ: Úspech alebo krach?

Dnes sa v Bruseli začal druhý deň rokovaní medzi hlavami štátov a vlád EÚ o návrhu európskej zmluvy, ktorých výsledok ovplyvní nielen úspech samotného summitu, ale aj smerovanie EÚ do ďalších rokov.

Krátka správa

Úspech summitu EÚ je zatiaľ otázny. Dohode o európskej zmluve bráni tvrdý postoj Poľska ohľadne hlasovacieho systému, ktorý poľský premiér Jaroslaw Kaczynski neváhal podporiť ani spomienkami na poľské obete druhej svetovej vojny. Svoje vyjadrenia pritvrdzuje aj britský premiér, ktorý nesúhlasí so záväznosťou Charty základných práv, ani s vytvorením postu ministra zahraničných vecí EÚ. Nemecká kancelárka Angela Merkelová naďalej dúfa, že sa vo veci európskej zmluvy podarí dôjsť ku kompromisnej dohode. Slovenský premiér Robert Fico verí, že summit EÚ bude úspešný.

Predseda Európskeho parlamentu (EP) Hans-Gert Pöttering vyzval lídrov krajín EÚ k dodržiavaniu princípu solidarity v rámci rokovaní o novej zmluve EÚ. Zároveň uviedol, že bez podpisu takejto zmluvy sa bude musieť proces rozširovania EÚ načas pozastaviť. Zvolanie medzivládnej konferencie, na ktorej by mali byť rokovania o novej zmluve zavŕšené,  podlieha súhlasu zo strany EP. Hans-Gert Pöttering sa v tejto súvislosti vyjadril, že EP ostro vystúpi proti akémukoľvek znižovaniu ochrany práv občanov a záruk demokracie v EÚ v znení prípadnej novej zmluvy.

Ústav pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade zverejnil výsledky májovej ankety, z ktorých vyplýva obava Slovákov (74 %) zo zdražovania cien po prechode na euro. Väčšina opýtaných zároveň upozornila na nedostatočné informácie v súvislosti so vstupom Slovenska do eurozóny.

Zo správy Európskeho dvora audítorov vyplýva, že v roku 2005 sa na prekladanie dokumentov v inštitúciách EÚ vynaložilo spolu 511 miliónov eur, čo predstavuje skoro 24%-ný nárast oproti predchádzajúcemu roku.

Najvyšší predstavitelia členských štátov EÚ včera na svojom zasadnutí schválili vstup Cypru a Malty do eurozóny v termíne 1. január 2008.

Lídri štátov EÚ by sa mali na summite EÚ zaoberať aj otázkou Kosova, ktorá zatiaľ stojí, kvôli sporu USA a Ruska o jeho osude, na mŕtvom bode.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA