Svetová banka reformuje Turecko

Svetová banka poradila Turecku, aby sa jeho vláda počas prístupového procesu do EÚ venovala najmä riešeniu problémov nezamestnanosti a vzdelávania.

 

Krátka správa

Svetová banka vo svojej novej správe s názvom „Turecko: ekonomické memorandum o krajine 2006“ uznala reformné úsilie Ankary a jeho doterajšiu hospodársku výkonnosť, a poukázala na ďalšie kroky, ktoré by krajina mala urobiť.

Medzi kľúčové odporúčania Svetovej banky patrí:

  • vytvárať nová pracovné príležitostí a zaradiť väčší počet žien do pracovného procesu
  • zredukovať „čiernej ekonomiky“
  • zlepšiť politickú koordináciu v rámci rôznych častí štátnej správy v krajine
  • prijať prísnejšie opatrenia pre racionalizáciu výdavkov, a zároveň zvýšiť rozpočet na vzdelávanie, rozvoj infraštruktúry a vidieka
  • pokračovať v  reforme na zlepšenie daňovej efektívnosti a rozšírenie daňového základu
  • pokračovať v procese zámerného znižovania dlhu
  • odstrániť administratívnych prekážok podnikania
  • urýchliť reformy systému štátnej pomoci
  • podporovať prijímanie technológií a inovácií
  • podporovať sociálnu súdržnosť

Cieľom štúdie podľa šéfa pobočky Svetovej banky v Ankare Andrewa Vorkinka je pomôcť Turecku „hladko“ prejsť prístupovým procesom do EÚ a zároveň definovať širší rozvojový program mimo rozsahu acquis EÚ.

Hlavný vyjednávač s EÚ Ali Babacan potvrdil odhodlanie tureckej vlády zreformovať hospodárstvo krajiny a dodal, že jedným z pilierov ekonomického programu Ankary je boj proti inflácii.

 

 

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA