Tichá a Kôprová dolina pod drobnohľadom EÚ

Zástupcovia Európskej komisie navštívili v uplynulých dňoch Tatranský národný park, aby sa oboznámili s reálnym stavom v prípade ťažby kalamitného dreva v Tichej a Kôprovej doline.

Krátka správa

Trojicu inšpektorov sprevádzal minister životného prostredia Jaroslav Izák. Počas svojho pobytu na Slovensku mali možnosť hovoriť aj so zástupcami mimovládnych organizácií, podľa názoru ktorých konali slovenskí lesníci v rozpore s európskou legislatívou. Slovensko musí zaslať stanovisko k ťažbe kalamitného dreva do konca augusta. Analýza celého prípadu zo strany Európskej komisie môže byť podľa slov jedného z inšpektorov hotová do konca roka 2007.

Príchod eura na Slovensku bude pre slovenské banky znamenať aj pokles výnosov z poplatkov za vedenie účtov. Subjekty, ktoré majú v bankách otvorené dva účty v domácej mene a eurách, si zrušia jeden z nich, čo bude znamenať pre slovenské banky stratu príjmu zo stoviek až tisícov takto zrušených účtov.

Bývalý minister spravodlivosti Daniel Lipšic vystúpil znovu proti odvolaniu zástupcu SR v Eurojuste Petra Paludu, ktoré sa podľa neho uskutočnilo bez splnenia zákonných podmienok. Na odvolanie Petra Paludu reagoval vo svojom liste z 19. júla aj predseda kolégia Eurojustu, podporený jednohlasným rozhodnutím všetkých 27 členov kolégia.

Jedenásť žien z Konzervatívneho inštitútu zaslalo hromadnú pripomienku k návrhu MPSVR SR na zriadenie Rady pre rodovú rovnosť. Podľa ich názoru by jej vytvorenie neprispelo ku konštruktívnemu riešeniu danej problematiky a stalo by sa len ďalším byrokratickým aparátom vlády.

Nový zákon, v ktorom by mal americký Kongres prehodnotiť vízovú povinnosť voči určitým štátom, pravdepodobne umožní niektorým novým členským štátom EÚ bezvízový styk, zatiaľ čo občania iných nových členských štátov EÚ budú stále podliehať vízovému režimu.

Americký minister financií Henry Paulson po stretnutí s francúzskym kandidátom Dominiquom Straussom-Kahnom na post šéfa Medzinárodného menového fondu vyjadril za Spojené štáty kladný postoj k jeho kandidatúre.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA