Turecké firmy vidia ešte dlhú cestu do EÚ

Turecké firmy sú naklonené vstupu Turecka do Európskej únie, väčina ale neočakáva, že sa tak stane pred rokom 2015. Vyplýva to z prieskumu, zverejneného len dva dni pred hodnotením pokroku Turecka zo strany Komisie.

70 % tureckých firiem podporuje myšlienku pristúpenia svojej krajiny k EÚ. Väčšina z nich ale nepredpokladá, že sa tak stane príliš skoro, ukazuje prieskum pripravenosti tureckého súkromného sektora na vstup do EÚ. Len 10 % podnikov očakáva vstup Turecka do EÚ pred rokom 2015, dve tretiny si myslia, že rokovania budú trvať najmenej 10 až 15 rokov.

„Cesta je dlhá“, potvrdil Pierre Simon, prezident Eurochambers, Asociácie európskych obchodných komôr, ktorá realizovala prieskum spolu s tureckou úniou obchodných komôr na vzorke 2 878 tureckých firiem, z ktorých až 97 % boli malé a stredné podniky.

Kedže je perspektíva členstva v EÚ považovaná za vzdialenú, len 5 % tureckých firiem povedalo, že sú na tento scénar dobre pripravené. 72 % uviedlo, že ešte nezačali prípravy na pristúpenie, pričom ako dôvod uviedli vysoké náklady. Zároveň ale 95 % z nich ešte neurobilo odhad nákladov.

24 % podnikov si myslí, že ich krajina do Únie nevstúpi nikdy. Prieskumy verejenej mienky medzi obyvateľstvom vychádzajú odlišne, verejnosť je skeptickejšia pokiaľ ide o vstup Turecka do EÚ. Podľa toho posledného, ktorý robil German Marshall Fund len 26 % respondentov verí, že Turecko sa niekedy stane členom EÚ.

Hlavným problémom je, že väčšina podnikov a občanov nie sú dobre informovaná o stave prístupových rokovaní a o možných benefitoch vyplývajúcich z toho, že Turecko je oficiálne kandidátskou krajinou, povedal Michael Leigh, Riaditeľ DG Rozširovanie Európskej komisie.

61 % tureckých podnikov nemá znalosti o legislatíve EÚ (‘aquis communitaire’) a dve tretiny majú len málo vedomostí o Nástroji pre predvstupovú pomoc  (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA), ktorý poskytuje kandidátskym a potenciálne kandidátskym krajinám flexibilnú finančnú pomoc, odhalil prieskum.

„Musíme prekonať informačnú priepasť“ povedal Leigh. Turecký veľvyslanec pri EÚ Volkan Bozkir si myslí, že úroveň podpory pre EÚ zo strany podnikov korešponduje s úrovňou infomovanosti o Únii a procese pristúpenia. 59 % tureckých podnikov uviedlo, že sú vo všebecnosti optimistické, pokiaľ ide o ich perspektívy v prípade vstupu Turecka do EÚ. Očakávajú trasparentnejšie obchodné praktiky a podporu dlhodobej konkurencieschopnosti na jednej strane a väčšiu konkurenciou na strane druhej.

Turecko a Európska únia sú ekonomicky prepojené už dnes. Únia je pre Turecko najväčším obchodným partnerom. Pre EÚ je Turecko v poradí najvýznamnejších obchodných partnerov na siedmom mieste. Oficiálne sa Turecko stalo kandidátskou krajinou v októbri 2005, očakáva sa však, že rozhovory potrvajú do roku 2015.    

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA