Turecko prijme reformy aj v prípade nevstúpenia do EÚ

Aj keď s istou mierou opatrnosti, Komisia privítala plán Turecka na prijímanie reforiem. Turecko sa chce reformovať takým tempom, aby bolo v roku 2013 pripravené na členstvo v EÚ. Tureckí lídri deklarovali, že reformy budú pokračovať aj v situácii, keby krajina stratila o členstvo v EÚ záujem.

Krátka správa

Turecký minister zahraničných vecí Abdullah Gül 17. apríla 2007 potvrdil, že reformy budú prebiehať bez ohľadu na blokovanie vstupu Turecka do EÚ. Pre agentúru AP povedal: „Ak o tom začneme teraz len diskutovať, stratíme tým čas. Dôležité je, aby sme priniesli Turecku transformáciu.“

Hovorkyňa Komisie pre veci týkajúce sa rozširovania, Krisztina Nagy, povedala, že tento plán bol prijatý Komisiou veľmi vrelo. Súčasne však dodala, že zatiaľ je príliš skoro hodnotiť jeho obsah. Podľa nej, takýto plán „je niečo, čo sa očakáva od každej kandidátskej krajiny.“

Turecká požiadavka na stanovenie konečného dátumu na ukončenie prístupových rokovaní bola zamietnutá. Nagy v tejto súvislosti povedala, že „dátumy pristúpenia nemôžu byť stanovené vopred, nakoľko pokrok v rokovaniach závisí od pokroku uskutočňovania základných reforiem.“

V dôsledku mŕtveho bodu v turecko-cyperských vzťahoch boli rokovania o členstve Turecka v EÚ na konci minulého roka čiastočne pozastavené. Toto rozhodnutie Komisie sa týka 8 z 35 prístupových kapitol. Na druhej strane však 29. marca 2007 bola znovu otvorená kapitola týkajúca sa podnikania a hospodárskej politiky.

Minister zahraničných vecí Abdullah Gül povedal, že reformy budú naďalej prebiehať vo všetkých oblastiach, vrátane 8 pozastavených kapitol: „Problematickými sú zväčša politické otázky. [..] Ak politické problémy jedného dňa vyriešime, stretneme sa s EÚ a bude nám trvať hodinu a pol, aby sme otvorili a uzavreli [všetky prístupové] kapitoly.“

Na druhej strane, EÚ neuzatvorí žiadnu z kapitol s Tureckom, pokiaľ nebude doriešená otázka Cypru.

Podľa slov hlavného tureckého vyjednávača pre vstup do EÚ, Aliho Babacana, plán prijímania reforiem do roku 2013 počíta približne s 200 legislatívnymi dodatkami a implementovaním asi 400 nariadení nevyhnutných na priblíženie tureckej legislatívy štandardom EÚ. Samotný plán však nestanovuje časový harmonogram prijímanie na prijímanie vytýčených cieľov.

V máji 2007 sa v Turecku uskutoční voľba prezidenta, v novembri 2007 sa budú v krajine konať všeobecné parlamentné voľby. Očakáva sa, že obe udalosti budú mať veľký vplyv na (ne)urýchlenie prístupových rokovaní. Čo sa týka podpory verejnosti pre vstup do EÚ, nedávne výskumy verejnej mienky odhalili jej pokles.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA