Turecko: Test “európskej identity”?

Jednou z najkontroverznejších tém súčasnej európskej politiky je prípadný vstup Turecka do EÚ. EurActiv.sk organizuje konfrontačnú diskusiu na tému Turecko: Test „európskej identity“?

 

Krátka správa

Prípadné členstvo Turecka v Európskej únii je témou, ktorá čerí hladinu európskej politiky už niekoľko rokov. V prebiehajúcich debatách už odznelo mnoho argumentov za aj proti, mnohé z nich sa netýkali len úzkej otázky tureckého členstva, ale aj širšej problematiky absorbčnej schopnosti EÚ, existencie „európskej identity“ a jej povahy, alebo budúcnosti EÚ ako takej.

Portál EurActiv.sk organizuje 4. apríla 2006 v spolupráci s občianskym združením Alternatíva – Komunikácia – Občania a s podporou Friedrich Ebert Stiftung na pôde Filozofickej fakulty UK konfrontačnú diskusiu na tému Turecko: Test „európskej identity“?

Účastníci budú môcť porovnať argumenty Lucie Najšlovej, šéfredaktorky časopisu Zahraničná politika (SFPA) a Petra Zsapku, analytika Centra pre európsku politiku. Druhú časť podujatia bude tvoriť otvorená diskusia.

 

Turecko: Test „európskej identity“?

4. apríla 2006, 17:30 – 19:00

Fakultná sieň (G 236), Filozofická fakulta UK, Gondova 2, Bratislava

Moderátor:         Radovan Geist, šéfredaktor, EurActiv.sk

17:30 – 17:35   Pár slov na úvod

17:35 – 17:55  Snaha o turecké členstvo v Únii nie je hrou s nulovým súčtom 

                           Lucia Najšlová, šéfredaktorka, Zahraničná politika, SFPA

17:55 – 18:15  Skeptický pohľad na integračné ambície Turecka

                           Peter Zsapka, analytik, Centrum pre európsku politiku

18:15 – 19:00  Diskusia

Po skončení diskusie vás srdečne pozývame na malé občerstvenie

 

Z kapacitných dôvodov je počet miest obmedzený, zaregistrujte sa.

Registrácia: email: info@euractiv.sk, fax: +421-2-5443 2633

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA