Zrušenie trestu smrti pre sestričky prinieslo EÚ úľavu

Po rozhodnutí líbyjskej Najvyššej súdnej rady zmeniť rozsudok smrti pre päť bulharských sestričiek a palestínskeho lekára, ktorí boli obvinení zo zámerného nakazenia viac ako 400 detí vírusom HIV, si vydýchli aj najvyšší predstavitelia EÚ.

Krátka správa

V spoločnom vyhlásení zo 17. júla predseda Komisie José Manuel Barroso a komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldner uviedli: „Fakt, že Najvyššia súdna rada nepotvrdila rozsudok smrti je prvou úľavou.“

Vyhlásenie prišlo po tom, čo líbyjská Najvyššia súdna rada zmenila rozsudky smrti, ktoré bol pred menej ako týždňom potvrdené Najvyšším súdom, na doživotné väzenie.

José Manuel Barroso a Benita Ferrero-Waldner dodali: „Naším cieľom je však riešenie, ktoré umožní odchod bulharského a palestínskeho lekárskeho personálu z Líbye a ich čo najskorší presun do EÚ.“

Hoci Najvyššia súdna rada neupresnila ďalší osud zadržaných, rozhodnutie nepriamo umožnilo ich vydanie do Bulharska na základe vzájomnej zmluvy o vydávaní väzňov, ktorá bola uzavretá ešte začiatkom 80-tych rokov. Bulharský minister zahraničných vecí oznámil, že už dnes začne pracovať na uvedenej žiadosti.

Koordinátor obhajoby Trayan Markovski uviedol: „Bulharský prezident bude mať moc udeliť im milosť, akonáhle sa vrátia do Bulharska.“

Sestričky a lekár, ktorí sú od roka 1999 uväznení, popreli všetky vznesené obvinenia a uviedli, že predchádzajúce priznanie bolo dosiahnuté pod hrozbou mučenia.

Hovorca rodín nakazených líbyjských detí Idriss Lagha vyhlásil, že po tom, čo rodiny dostali finančné odškodnenie, stiahli svoju požiadavku na vykonanie popravy, čo bolo dôležitým predpokladom na zmenu rozsudku líbyjskou Najvyššou súdnou radou.

K rozhodnutiu prispel aj fakt, že sa šiesti odsúdení písomne zaviazali, že za osem rokov strávených vo väzení nepodniknú proti Líbyi žiadne právne kroky.

Rozhodnutie Najvyššej súdnej rady nielen pripravilo pôdu na prepustenie uväznených, zároveň aj vyriešilo problém, ktorý zaťažoval líbyjsko-európske vzťahy od roku 2004.

José Manuel Barroso a Benita Ferrero-Waldner vyhlásili: „Teraz si spolu s líbyjskými úradmi a ostatnými zainteresovanými preštudujeme rozhodnutie a jeho dôsledky. Dúfame však, že sa pre tento tragický a dlhotrvajúci prípad nájde rýchle riešenie.“  

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA