2 miliardy eur na „rizikovejší“ výskum

Európska komisia a Európska investičná banka (EIB) spustili nástroj financovania „rizikovejších“ výskumných a inovačných projektov v hodnote 2 miliárd eur do roku 2013. Cieľom je podporiť investície súkromného sektora do výskumu a vývoja.

Krátka správa

„Zameraním sa na vyššie rizikové financovanie pri podpore výskumných a inovačných projektov bude nástroj efektívnym spôsobom dopĺňať existujúce podporné inštrumenty, vrátane EÚ a národných grantov, ako aj trhové úverové a investičné financovanie“, vyhlásil prezident Európskej investičnej banky Philippe Maystadt pri spúšťaní nového nástroja RSFF (Risk-Sharing Financial Facility) 5. júna 2007.

Nástroj bude pokrývať riziká nesené EIB pri pôžičkách priamo projektu, alebo pri garantovaní pôžičiek iných inštitúcií, napríklad bánk.

Podľa Komisie by mal nový nástoj umožniť zvýšiť objem financií dostupných pre projekty, ktoré „často čelia väčšiemu počtu ťažkostí, než tradičné podnikateľské sektory, pri získavaní financií, v dôsledku relatívne vysokej miery neistoty a rizika inherentného v ich aktivite“.

Nástroj poskytne pre rizikovejší výskum 2 miliardy eur v období 2007-2013. Táto suma sa má „premietnuť do miliárd ďalších financií pre inovatívne spoločnosti a výskumnú komunitu ako takú“. Mobilizovaním finančných trhov a podporou súkromných investícií do výskumu a vývoja má pomôcť EÚ dosiahnuť cieľ zvýšenia financovania výskumu a vývoja na 3% HDP.

RSFF bude otvorený všetkým súkromným aj verejným organizáciám, predovšetkým by však z neho mali benefitovať stredné a veľké inovatívne firmy a veľké výskumné projekty.

Výkonný riaditeľ Európskej vedeckej nadácie (ESF), Bertil Andersson, v interview pre EurActiv zo začiatku roka 2007 podrobil EÚ kritike, že investuje predovšetkým do tzv. “bezpečného výskumu” na úkor toho rizikovejšieho. Zhrnutie rozhovoru nájdete na tejto linke: EurActiv 09/03/07.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA