Ako ďalej s európskou inovačnou stratégiou?

Plány na zverejnenie Európskeho inovačného zákona počas jarného summitu EÚ sa odkladajú. Komisia v súčasnosti pracuje na rozšírení jeho znenia a pôsobnosti. Očakáva sa, že dokument sa najnovšie zverejní až v júni a stane sa súčasťou stratégie EÚ 2020 pre rast a zamestnanosť.

Prvý znak omeškania sa prejavil tento mesiac počas híringu dezignovaného talianskeho komisára pre oblasť priemyslu Antonia Tajaniho. Ten naznačil, že to môže trvať ešte šesť mesiacov kým dôjde k jeho zverejneniu. „Letné mesiace“ sú oveľa realistickejšie, čo sa konečného termínu týka, povedal. Zároveň spolu s ostatnými eurokomisármi prestal hovoriť o chystanom dokumente ako o „zákone“ a namiesto toho o ňom referujú ako o „akčnom pláne“ či o „stratégii.“

Už pred Vianocami pritom pripravovatelia celého návrhu priznali, že názov Európsky inovačný zákon sa pravdepodobne v konečnej verzii zmení.  

Niektorí pôvodne dúfali, že tento zákon bude podobný Zákonu o malých podnikoch (SBA), ktorý v sebe zahŕňa niekoľko legislatívnych elementov a zároveň aj pomocných princípov na podporu malých spoločností.

Premýšľanie o zodpovednosti za inovácie

Posun termínu zverejnenia dokumentu súvisí aj s oneskoreným vymenovaním novej Komisie a zmenami, ktoré budú nasledovať – Máire Geoghegan-Quinn sa stane prvou komisárkou EÚ pre inovácie.

Tá počas svojho híringu v Parlamente prezradila, že bude predsedať skupine eurokomisárov, ktorých portfólio sa dotýka oblasti inovácií a očakáva sa, že bude mať posledné slovo pri dokončovaní a implementovaní nového inovačného akčného plánu. Toto by malo napomôcť vnímať oblasť inovácií v širšom zábere ako by tomu bolo, keby sa vývoju stratégie venovali len eurokomisári s obchodným portfóliom.

Existujú náznaky, že nový dokument sa bude dotýkať aj patentovej reformy, verejného zaobstarávania, rizikového kapitálu, zelenej ekonomiky či nedostatkov v oblasti zručností.

Oddialenie zverejnenia dokumentu pravdepodobne umožní, aby sa tam zapracovali aj návrhy Veľvyslanca pre oblasť kreativity a inovácií. Ten zdôrazňoval potrebu rozvíjania kreativity v tomto odvetví a dôležitosť dizajnu. Navrhol tiež, aby sa štrukturálne fondy využívali na poslinenie investícií do výskumu. Návrh počas híringu podporila aj dezignovaná komisárka pre inovácie Máire Geoghegan-Quinn.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA