Averzia k reformám trhu práce pokračuje

Milióny pracovníkov šli 28. a 29. marca do štrajku vo Francúzsku, Nemecku a Veľkej Británii. Protestujú proti reformám trhu práce, ktoré sledujú vlády týchto krajín, pretože ich považujú za nevyhnutné pre vytvorenie pracovných miest a ekonomického rastu.

 

Pozadie:

Členské štáty EÚ sa v rámci lisabonskej stratégie dohodli na množstve bolestivých opatrení, napr. na zvýšení veku odchodu do dôchodku a zavedení väčšej flexibility na trhu práce. Konečný termín na implementáciu týchto opatrení v roku 2010 sa blíži a nezamestnanosť významne nepoklesla v žiadnej z veľkých krajín EÚ. Ich vlády tak momentálne čelia problémom pri komunikovaní reformných cieľov, ktoré sa snažia implementovať vo zvyšnom časovom období. V krajinách so silnou tradíciou sociálneho dialógu – ako Francúzsko – odbory cítia, že by mali mať právo vyjadriť sa k veciam, súvisiacim s reformou trhu práce.

Otázky:

Vo Francúzsku až 3 milióny pracovníkov a študentov protestovali proti contrat premiére embauche (CPE), ktorý by poskytol zamestnávateľom možnosť zbaviť sa pracovníkov pod 26 rokov do dvoch rokov od vzniku zamestnania bez udania ďalších dôvodov.

Nemecko videlo v posledných týždňoch sériu štrajkov, ktoré sa zväčša vzťahovali na mzdu. V ich pozadí však sú plánované reformy trhu práce, ako napr. zvýšenie veku odchodu do dôchodku na 67 rokov. Vládnuca kresťanskodemokratická-sociálnodemokratická koalícia v krajine čelí po prvý raz otvorenému vnútornému konfliktu, pokiaľ ide o implementáciu plánov na ľahšie prepúšťanie pracovníkov, ktoré sa podobajú francúzskym plánom, avšak s tou výnimkou, že nemajú vekové obmedzenie. Pozorovatelia vravia, že vláda Angely Merkelovej by sa mohla dostať pod ešte väčší tlak, keď dôjde k prelomeniu patovej situácie ohľadom reforiem a ich implementácia sa stane predmetom verejnej diskusie.

V Británii šlo 28. marca štrajkovať okolo 1,5 milióna pracovníkov vo verejnej službe, a to po prvý raz za posledných 80 rokov. Protestovali proti reforme dôchodkového systému, o ktorej tvrdia, že by mnohých mohla nechať v zraniteľnom postavení počas staroby.

Pozície:

John Monks, generálny tajomník Európskej konfederácie odborov (ETUC) povedal, že celé európske odborové hnutie podporuje kampaň francúzskych odborov proti CPE. Povedal: „Unikátna črta európskeho sociálneho modelu spočíva v jeho záväzku ku konzulatácii sociálnych partnerov. Vo francúzskom prípade sa stal presný opak: nedošlo k žiadnym rokovaniam.“

Ernest-Antoine Selliére, predseda UNICE, európskeho združenia zamestnávateľov, povedal: „Lisabonská stratégia, ktorá mala od roku 2000 modernizovať európsku ekonomiku a ktorá bola minulý rok znovu zameraná na rast a pracovné príležitosti, je správnou stratégiou. Ale reformy, ku ktorým sa európski lídri zaviazali na predchádzajúcich summitoch, neboli dostatočne realizované. Preto vo veľkom podporujeme správu Komisie, ktorú podala na jarnom summite, že „nadišiel čas na realizáciu našich záväzkov“ … Najdôležitejšie reformy musia prísť z národnej úrovne.“

Ďalšie kroky:

  • Francúzsky contrat premiére embauche by sa mal stať účinným v apríli 2006. Odbory oznámili na 4. apríl ďalšie štrajky.
  • Hoci sa štrajk nemeckých pracovníkov v sociálnych službách skončil, protesty doktorov pokračujú a odborári IG Metall vo východnom Nemecku svoj štrajk len začali. Viac širokých a nielen sektorových protestov sa dá očakávať, keď vláda príde s už plánovanými pravidlami, týkajúcimi sa prepúšťania.
  • V Británii protestujúci povedali, že budú pokračovať v aktivite, až kým vláda nestiahne svoj projekt na reformu dôchodkového systému, ktorý by sa mal stať účinným od októbra 2006.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA