Barroso chce tlačiť na ekonomické reformy

Predseda Komisie José Manuel Barroso na stretnutí Európskeho podnikateľského summitu povedal, že teraz, keď sa hospodárska situácia v EÚ zlepšuje a dôvera podnikateľov a spotrebiteľov stúpa, nie je vôbec správny čas na sebauspokojenie. Okrem iného oznámil, že v apríli začnú rokovania o vytvorení jednotného transatlantického trhu.

Krátka správa

Ak chce jednotný trh odpovedať na výzvy narastajúcej globálnej konkurencie, energetickej závislosti, klimatických zmien a starnúcej populácie, musí sa „prispôsobiť realite 21. storočia“, vyhlásil predseda Komisie José Manuel Barroso 15. marca na Európskom podnikateľskom summite.

„Musíme zariadiť, aby trhy fungovali hladko pre občanov, spotrebiteľov a podnikateľov v Európe“, povedal Barroso a dodal, že je to aj cieľom súčasnej revízie jednotného vnútorného trhu v EÚ.

Predseda Komisie však zdôraznil, že sa nestačí zaoberať len vnútornými otázkami. Žiadal predovšetkým posilnenie vzťahov s hlavnými obchodnými partnermi Európy, predovšetkým USA. „Dám vám len jeden príklad: celkové americké investície do Číny minulý rok boli len štvrtinou celkových investícií USA v Belgicku v roku 2005.“

Barroso oznámil, že sa pokúsi vytvoriť užšie vzťahy medzi EÚ a USA na bilaterálnom summite 30. apríla 2007 vo Washingtone. „S kancelárkou Merkel aktívne pracujeme na konkrétnych krokoch k vytvoreniu transatlantickej ekonomiky na nasledujúcom summite EÚ-USA.“ Kľúčom hlbšej spolupráce je podľa neho konvergencia regulácií a štandardov. Podľa Barrosa to pomôže „obom stranám Atlantiku lepšie formovať globalizáciu“.

V ďalšej časti prejavu sa venoval novým ambicióznym cieľom EÚ pre redukciu skleníkových plynov. Od podnikateľov žiadal „myslieť dynamicky“.

„Európska podnikateľské sféra sa musí chopiť príležitosti stať sa svetovým lídrom v technológiách čistej energie a využiť to na posilnenie rastu a tvorby pracovných miest.“ Opäť zopakoval vieru, že Európa „môže prebrať vedenie na ceste k novej priemyselnej revolúcii k nízkouhlíkovej ekonomike“.

Lídri európskeho priemyslu, ktorí sa stretli v hlavnom paneli summitu s Barrosom, však upozorňovali, že to môže byť pre Európu veľmi ťažká úloha. Spojené štáty napríklad investujú do výskumu v oblasti „čistej energie“ omnoho viac ako EÚ. Na druhej strane, ambiciózne záväzné ciele pre znižovanie emisií, ktoré si EÚ stanovila, môžu znamenať nevýhodu voči konkurentom. Zástupcovia veľkých európskych podnikov preto opakovane zdôraznili, že boj proti klimatickým zmenám, záväzné ciele, musia byť globálne.

„Musíme vedieť, čo robí konkurencia“, vyhlásil Jorma Ollila, predseda výboru riaditeľov v spoločnostiach Shell a Nokia a predseda Európskeho okrúhleho stola priemyselníkov. Poukázal na to, že USA „dnes vydávajú na energetický výskum päť krát viac, ako Európa“.

„To nás privádza k myšlienke, že sa musíme sústrediť na dlhodobé snahy v oblasti výskumu a vývoja“, dodal Ollila.

V reakcii na obavy z nedostatočnej globálnosti európskeho boja proti klimatickým zmenám Barroso poukázal na fakt, že Európa má dve možnosti ako sa k tomuto problému postaviť. Jednou je čakať na ostatných, pokiaľ budú súhlasiť so spoločným postupom. Druhou, pre ktorú sa na jarnom summite rozhodla, je chopiť sa iniciatívy a snažiť sa o nej presvedčiť ostatných.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA