Barroso o slovenskej ekonomike

Na včerajšej konferencii Minerva hovoril predseda Komisie Barroso aj o potrebe spolupráce európskych inštitúcií a členských krajín pri vytváraní úspešnej poznatkovo orientovanej ekonomiky.

 

Krátka správa

Hneď na úvod vystúpenia citoval predseda Komisie slová Milana Hodžu, ktorý vo svojej knihe Federácia v strednej Európe uviedol, že k budovaniu novej Európy prispejú nielen jednotlivé európske krajiny, ale najmä ich spoločný potenciál.

Podľa Barrosa je tento výrok možné uplatniť aj na Lisabonskú stratégiu – každá krajina stojí čiastočne pred vlastnými výzvami, musí robiť vlastné reformy, dôležitý je však európsky rozmer. Niektoré z výziev sú pre Európu spoločné, Komisia môže prostredníctvom analytických a monitorovacích činností pôsobiť ako podnecujúci článok pri zabezpečovaní toho, aby členské krajiny plnili svoje záväzky.

Barroso vo všeobecnosti ocenil slovenský Národný reformný program – pokiaľ ide o rýchlosť, s akou ho Slovensko predložilo, i všeobecné zmeranie. Ako možné zdokonalenie navrhol väčšie zameranie sa na výskum, inovácie, regionálne rozdiely a štruktúru nezamestnanosti.

Slovenský premiér Mikuláš Dzurinda na nasledujúcej tlačovej konferencii zdôraznil, že hodnotenie Národného reformného programu Komisiou je mapou, ktorá ukazuje oblasti, kde proces reforiem funguje lepšie, a kde nie celkom tak, ako by mal. Podľa Dzurindu si Slovensko uvedomuje niektoré slabé miesta, za dôležitejší ako aktuálny stav však považuje trendy – znižovanie nezamestnanosti, nárast výdavkov na vzdelávanie, zmenšovanie rozdielov medzi regiónmi.

Konferencia projektu Minerva s názvom „Úspechy a výzvy Slovenska na ceste k znalostnej ekonomike“ sa konala včera, 11. apríla 2006, v Bratislave. Organizovalo ju Ministerstvo financií, Americká obchodná komora a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA