Barroso sľubuje zameranie na „výskum a vzdelávanie“

Predseda Komisie pred blížiacimi sa oslavami 50. výročia Rímskych zmlúv vyhlásil, že medzi prioritami stretnutia Európskej rady v marci budú vzdelávanie a výskum.

Krátka správa

Predseda Komisie Barroso 21. februára zdôraznil, že informácie a poznatky transformujú spôsob, akým dnes občania vnímajú spoločnosť a svet.

Na príklade digitálnej gramotnosti ilustroval, že ľudia bez nej „zvyčajne zaostávajú (za ostatnými)“. Preto je dôraz na vzdelávanie, výskum a inovácie potrebný nie len pre ekonomiku, ale aj pre spoločnosť ako takú.

Podľa Barrosa nie je žiadna európska krajina dostatočne veľká na to, aby sama napredovala pri tvorbe vedomostnej spoločnosti. Pretože „výzva je to globálna, odpoveď teda musí byť európska“.

Podľa Barrosa ilustruje európske ambície v tejto oblasti 7. rámcový program a Program celoživotného vzdelávania. Dodal, že Komisia chce pôsobiť ako „katalyzátor“ zmeny:

  • Po prvé zbieraním a zdieľaním inovatívnych myšlienok s členskými krajinami a aktérmi, aby tak napomáhala tvorbe budúcich politík,
  • po druhé vytvorením štruktúr posilnenej spolupráce.

Vo vzťahu k Európskemu technologickému inštitútu (EIT) povedal, že je príkladom pravej, paneurópskej iniciatívy, ktorá môže zohrávať dôležitú úlohu v oblasti energeticky a klimatických zmien.

Barroso však súčasne pripomenul, že vzdelávania a výskum patria stále prevažne pod zodpovednosť členských krajín a tie z nich musia urobiť priority na národnej úrovni.

Summit Európskej rady prebehne pod vedením Nemeckého predsedníctva 8.-9. marca 2007.

Europoslankyňa Zita Pleštinská (EPP-ED) pre týždenník Profit (24. januára 2007) zdôraznila potrebu zvyšovania príťažlivosti vedy pri zlepšovaní európskej konkurencieschopnosti: “Ak chce Európa konkurovať Spojeným štátom americkým a Japonsku, ktoré majú vedúce postavenie v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií, musí vytvoriť vysoký kredit vedeckej kariéry, stimuly, atraktívne podmienky a ocenenia. Práve tie majú inšpirovať študentov, aby začali výskum už na univerzite. Dôraz sa kladie najmä na členské štáty, aby stimulovali investície do výskumu a inovácií a uľahčili a rozšírili partnerstvá verejného a súkromného sektora najmä s univerzitami.”

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA