Bezcieľny energetický výskum EÚ?

Malo by byť vytvorené užšie prepojenie medzi výskumom, zmenou podnebia a ekonomickým cieľmi, tvrdí Komisia pre summitom EÚ, ktorý rozhodne o tom, či má zdvojnásobiť výšku spoločného financovania pre výskum nejadrovej energie.

Krátka správa:

Správa s názvom „Stav a vyhliadky európskeho energetického výskumu“, zverejnená Komisiou 30. januára, porovnáva výskumné portfóliá Spoločenstva a členských štátov EÚ s konkurentmi ako USAJaponsko.

Je paradoxom, že kým Európa ako celok (Komisia plus členské štáty) poskytuje na výskum nejadrovej energie viac verejných zdrojov ako USA či Japonsko, jej úsilie je často rozptýlené a vzájomne neprepojené, čo vedie k nižším celkovým výsledkom.

„V prvom rade dáva zmysel mať široké výskumné ciele a neprioritizovať na základe raných ukazovateľov potenciálu (v istej oblasti)“, tvrdí CORDIS, informačná služba Komisie pre výskum a vývoj.

Táto silná stránka sa však v neskoršej fáze môže rýchlo zmeniť na slabinu, keď sú centralizované systémy flexibilnejšími, tvrdí štúdia. „USA a Japonsko môžu jednoduchšie voliť vo svojich programoch priority a bezohľadne škrtnúť aktivity v oblastiach, ktoré podľa nich nemajú budúcnosť, ako napr. geotermálna energia a energia oceánu v prípade Japonska“.

V USA je výskum a vývoj v oblasti bioenergie koncentrovaný v obmedzenom počte programov ako integrované biorafinérie, ktoré majú rozpočet, ktorý je blízky celkovému rozpočtu EÚ. Avšak šance úspechu programov USA sú väčšie, kým európske voľby sú skôr „náhodné“, tvrdí správa.

„Oblasti, v ktorých sú potrebné veľké investície (získavanie a odnímanie oxidu uhličitého) by mohli benefitovať z viac koordinovaného centrálneho prístupu,“ tvrdia autori správy.

vyhradila pre výskum a vývoj do energie na obdobie rokov 2007-2013 2,35 miliardy euro v rámci FP7 – rámcového programu Spoločenstva pre výskum. To kontrastuje s 9,05 miliardami pre informačné a komunikačné technológie a 6,1 miliardami euro pre zdravotnícky výskum.

Komisia si je vedomá týchto výziev a požadovala väčšiu centralizáciu. Vo svojom „energetickom balíku“ z 10. januára 2007 požadovala bližšie nešpecifikovaný nárast prostriedkov do výskumu v oblasti energie s výhľadom na strategický energický technologický plán v roku 2008.

Hlavy vlád a štátov členských krajín EÚ, ktoré sú držiteľmi finančných prostriedkov, rozhodnú o tom, či budú súhlasiť s návrhmi Komisie, na summite 8.-9. marca 2007.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA