Elektromobily vidí ministerstvo hospodárstva ako súčasť inteligentných miest

Rezort hospodárstva predstavil plán pre budovanie infraštruktúry pre alternatívne palivá. Venovaný je najmä elektromobilite.

Znížiť závislosť od ropy aj zmierniť dopady na životné prostredie. S týmito cieľmi slovenské ministerstvo hospodárstva predložilo minulý týždeň do medzirezortného pripomienkového Národnú politiku zavádzania infraštruktúry pre alternatívne palivá v podmienkach Slovenskej republiky.

Za prioritu označuje ministerstvo hospodárstva „potrebu poskytnutia informácií používateľom vozidiel o palivách dostupných na čerpacích staniciach a o kompatibilite vozidiel s rôznymi palivami alebo nabíjacími stanicami dostupnými na trhu Európskej únie.“

Málo elektromobilov

Rezort hospodárstva chce materiálom transponovať do národného práva európsku smernicu o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá z roku 2014.

V novembri by mal materiál zaslať do Bruselu. Európska komisia zanalyzuje národné stratégie a zváži ďalšie iniciatívy.

Slovensko je známe veľmi nízkym počtom vozidiel poháňaných elektrickou energiou. K júnu 2015 bolo u nás zaregistrovaných len 178 vozidiel s pohonom na elektrinu a 318 hybridov (elektrina a benzín alebo diesel), konštatuje súvisiaci materiál Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami.

Ten predložil rezort hospodárstva do medzirezortného pripomienkového konania v pondelok 18. júla.

Obnoviteľné zdroje energie

Dokument sa síce odvoláva na technologickú neutralitu, venuje sa však najmä elektrickej energii a zemnému plynu v skvapalnenej a stlačenej forme (LNG a CNG). Biopalivá a vodík rieši len v krátkosti.

Čítajte aj: Cieľ pre zelené energie v doprave zrušia, slovenskí biopalivári bijú na poplach

Materiál na jednej strane konštatuje, že „biopalivá sú momentálne najvýznamnejším druhom alternatívnych palív“ a „v najbližších rokoch je preto potrebné vytvoriť priestor pre rozvoj a komercionalizáciu takzvaných pokročilých biopalív.“

Na druhej strane však podčiarkuje, že „pri alokácii podpory je však potrebné zohľadňovať faktory, ako je emisná stopa a trvalá udržateľnosť alternatívnych palív a presadzovanie najmä obnoviteľných zdrojov energie.“

Elektrickej energii je venovaná najväčšia časť materiálu.

Jedna stanica pre desať áut

„Elektrická energia má potenciál zvýšiť energetickú efektívnosť cestných vozidiel a prispieť k zníženiu emisií CO2 v doprave,“ uvádza dokument.

To môže podľa neho prispieť aj k zníženiu hluku v mestách.

Čítajte aj: Nedostatok benzínu vo Francúzsku povzbudil predajcov elektromobilov

Prioritou je budovanie nabíjacích staníc „s dostatočným pokrytím, čo umožní premávku elektrických vozidiel minimálne v rámci mestkých/prímestských aglomerácií.“

Materiál určuje aj budúci počet nabíjacích staníc: „Orientačne by mal primeraný priemerný počet nabíjacích staníc predstavovať pomer aspoň jednej nabíjacej stanice na desať áut.“

Bezdrôtové nabíjanie aj car-sharing

Sieť nabíjacích staníc sa nemá opierať len o káblové konektory.

„Je potrebné vziať do úvahy aj budúce technológie rozhrania, napríklad bezdrôtové nabíjanie alebo výmenu batérií,“ upozorňuje vládny dokument.

Ďalšou technologickou novinkou, ktorú materiál navrhuje zohľadniť, je car-sharing.

Ide o krátkodobé a automatizované prenajímanie elektrických vozidiel v mestách. Pod názvom Autolib´ funguje napríklad v Paríži.

Inteligentné mestá

Za „vhodné“ označuje vládny dokument tiež „používanie inteligentných meracích systémov s cieľom prispieť k stabilite elektrizačnej sústavy nabíjaním batérií zo siete v čase malého celkového dopytu po elektrickej energii.“

„Z dlhodobého hľadiska by sa tým umožnilo, aby elektrické vozidlá dodávali elektrickú energiu z batérií späť do siete v čase veľkého celkového dopytu po elektrickej energii,“ uvádza materiál.

Práve koncept inteligentných miest (smart cities) sčasti zmazáva rozdiel medzi spotrebiteľom a dodávateľom energie.

V stredu 20. júla má Európska komisia predložiť novú európsku stratégiu pre nízkoemisnú mobilitu, ktorá vysvetlí jej plány v oblasti alternatívnych palív.

Čítajte aj: Čo znamená “smart cities” alebo aké mestá sú inteligentné?

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA