ERC zverejnila svoje zámery

Európska výskumná rada (ERC) vo svojej počiatočnej fáze poskytne podporu kariéram nezávislých vedcov, a to s rozpočtom okolo 30 miliónov € ročne.

 

Pozadie:

Komisia navrhla vytvorenie nezávislej Európskej výskumnej rady (ERC) v júni 2005 vo svojom prvom náčrte priorít pre siedmy rámcový program (FP7). Cieľom ERC je podporovať a stimulovať prelomový základný výskum v Európe.

Pre viac detailov, týkajúcich sa histórie ERC, navštívte jej webovskú stránku.

Otázky:

Vedecká rada ERC zverejnila 28. apríla 2006 svoju stratégiu na spustenie ERC a vysvetlila tiež, ako bude podporovať vo svojej začiatočnej fáze mladých vedcov.

V náčrte sa objavuje zmienka o dvoch prúdoch financovania, ktoré by mali operovať na princípe „zdola nahor“ vo všetkých oblastiach výskumu a mali by predstavovať jadro operácií ERC na obdobie 2007-2013:

  • Grantová schéma ERC pre začínajúci nezávislý výskum: v začiatočnej fáze ERC bude priorita poskytnutá nezávislým vedcom, ktorí sú vo fáze tvorby svojho prvého výskumného tímu alebo realizujú svoj nezávislý výskum. K tomuto grantu boli zverejnené detailné informácie. Grant bude predstavovať okolo tretinu ročného rozpočtu ERC (300-350 miliónov € ročne). Ročne sa očakáva okolo 200 grantov, z toho každý na päť rokov.
  • Grantová schéma pre pokročilý výskum: bude zriadená neskôr pre projekty, vedené vedcami vo všetkých fázach ich kariéry. Detailné informácie o tejto grantovej schéme budú zverejnené, len čo sa dopracujú parametre schémy.

„Dnes zverejňujeme tieto strategické poznámky preto, aby sme poskytli jasný náznak nášho myslenia v každej fáze a umožnili tak výskumnej komunite lepšie sa pripraviť na spustenie ERC,“ povedal predseda Výskumnej rady ERC profesor Fotis Kafatos.

Ďalšie kroky:

ERC by mala začať fungovať od začiatku FP7 v januári 2007.


Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA