EÚ predbieha USA v množstve vedeckých publikácií

Aj keď európski výskumníci publikujú viac vedeckých článkov, americký výskum zastáva podľa vládnej agentúry USA naďalej najvýznamnejšiu pozíciu.

knihy2
https://euractiv.sk

Krátka správa

Nová správa Národnej vedeckej nadácie, ktorá je americkou vládnou agentúrou, zaznamenala globálny posun v množstve vedeckých publikácií. Prehľad vedeckých článkov v období rokov 1988 a 2003 odhaľuje, že podiel USA na publikovaných článkoch vo svete klesá, zatiaľ čo EÚ a rozvíjajúce sa novoindustrializované štáty si naopak v tejto štatistike výrazne polepšili.

EÚ predstihla USA v celkovom množstve publikovaných článkov. V období rokov 1992 až 2003 dosiahla EÚ priemerný ročný nárast vedeckých článkov na úrovni 2,8 %, čo predstavuje štvornásobok amerického priemerného ročného rastu. Správa navyše počas rovnakého obdobia pozoruje veľký nárast vedeckých publikácií v ázijských štátoch s priemerným ročným rastom pre Čínu, Singapur, Južnú Kóreu a Taiwan na úrovni 15,9 %.

Napriek uvedeným číslam však podľa správy zostáva americká veda a výskum na najvyššej priečke v celosvetovom meradle.

Počet publikovaných článkov a ich citácií vo vedeckých časopisoch sa považuje za ukazovateľ vedeckej spôsobilosti, keďže publikovanie tvorí jeden zo základných pilierov vedeckej činnosti.

V rámci siedmeho ročníka Vedeckého rámcového programu spustila Európska komisia diskusiu o európskej politike pre vedecké publikovanie. Prvým výsledkom diskusie bola správa zverejnená vo februári 2007, ktorá zhŕňa odporúčania, ktoré sa týkajú trhu EÚ s vedeckým publikovaním a publikáciami a najmä prístupu k vedeckým informáciám.

Zatiaľ čo sa spolupráca medzi vládami a vedeckovýskumnými inštitúciami na európskej úrovni nachádza len v počiatočnej fáze, prioritou Portugalského predsedníctva EÚ je podporiť diskusiu o politike EÚ pre vedecké publikovanie.

REKLAMA

REKLAMA