EÚ predbieha USA v množstve vedeckých publikácií

Aj keď európski výskumníci publikujú viac vedeckých článkov, americký výskum zastáva podľa vládnej agentúry USA naďalej najvýznamnejšiu pozíciu.

Krátka správa

Nová správa Národnej vedeckej nadácie, ktorá je americkou vládnou agentúrou, zaznamenala globálny posun v množstve vedeckých publikácií. Prehľad vedeckých článkov v období rokov 1988 a 2003 odhaľuje, že podiel USA na publikovaných článkoch vo svete klesá, zatiaľ čo EÚ a rozvíjajúce sa novoindustrializované štáty si naopak v tejto štatistike výrazne polepšili.

EÚ predstihla USA v celkovom množstve publikovaných článkov. V období rokov 1992 až 2003 dosiahla EÚ priemerný ročný nárast vedeckých článkov na úrovni 2,8 %, čo predstavuje štvornásobok amerického priemerného ročného rastu. Správa navyše počas rovnakého obdobia pozoruje veľký nárast vedeckých publikácií v ázijských štátoch s priemerným ročným rastom pre Čínu, Singapur, Južnú Kóreu a Taiwan na úrovni 15,9 %.

Napriek uvedeným číslam však podľa správy zostáva americká veda a výskum na najvyššej priečke v celosvetovom meradle.

Počet publikovaných článkov a ich citácií vo vedeckých časopisoch sa považuje za ukazovateľ vedeckej spôsobilosti, keďže publikovanie tvorí jeden zo základných pilierov vedeckej činnosti.

V rámci siedmeho ročníka Vedeckého rámcového programu spustila Európska komisia diskusiu o európskej politike pre vedecké publikovanie. Prvým výsledkom diskusie bola správa zverejnená vo februári 2007, ktorá zhŕňa odporúčania, ktoré sa týkajú trhu EÚ s vedeckým publikovaním a publikáciami a najmä prístupu k vedeckým informáciám.

Zatiaľ čo sa spolupráca medzi vládami a vedeckovýskumnými inštitúciami na európskej úrovni nachádza len v počiatočnej fáze, prioritou Portugalského predsedníctva EÚ je podporiť diskusiu o politike EÚ pre vedecké publikovanie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA