Európsky inštitút technológie „nie je realistický“

Nezávislá skupina expertov OSN odmietla návrh Komisie, podľa ktorého by mal vzniknúť decentralizovaný, virtuálny Európsky inštitút technológie (EIT). Navrhujú alternatívny model „EIT klaster“, postavený na existujúcich miestnych a regionálnych centrách výskumu, vzdelávania a inovácií.

Krátka správa

Podľa správy skupiny nezávislých expertov, publikovanej 5. apríla 2007, je decentralizovaný Európsky inštitút technológie, navrhovaný Komisiou, „nerealistický“ a navrhovaná finančná báza (základný príspevok z rozpočtu EÚ, ďalšie financovanie najmä zo súkromných zdrojov) „neudržateľná“.

Správu pripravila Univerzita spojených národov (UNU) na žiadosť Európskeho parlamentu. Podľa nej by decentralizovaný inštitút ani podstatne nezvýšil výsledky výskumu, ani by sa nevyrovnal vzdelávaciemu prostrediu najlepších európskych univerzít, ani by nedokázal správne organizovať transfer technológií.

Autori tvrdia, že v skutočnosti nie všetky krajiny a regióny EÚ majú problém premieňať poznatky na ekonomický úspech, či vytvárať ich kritické množstvo, odmieňať podnikavosť a vynikajúce výsledky vo výskume a vzdelávaní. „Ignorovanie tohto faktu môže viesť k prirýchlemu záveru, že je potrebné inštitucionálne riešenie na európskej úrovni aj v prípadoch, keď by boli vhodnejšie národné či regionálne prístupy.“

Správa odporúča alternatívny model, EIT klaster, ktorý by stál na podpore existujúcich miestnych a regionálnych centrách výskumu, vzdelávania a inovácií. V ňom by „ambiciózne a úspešné regióny a univerzity súťažili vo vytváraní silných inštitútov na silných univerzitách, alebo pri nich, a úzko spolupracovali s priemyslom na problémoch definujúcich dlhodobý priemyselný rozvoj.“

Týmto spôsobom by mohlo byť vytvorených až 20 európskych inštitútov technológie, každý z nich by mal vlastnú multidisciplinárnu tému, asi 300 vedeckých a inžinierskych pracovníkov, okrem postgraduálnych študentov, a ročný rozpočet až to 70 miliónov eur. Pokiaľ ide o financovanie takéhoto klastra, správa navrhuje vytvorenie Európskeho inovačného fondu, ktorý by využíval časť prostriedkov, čo každoročne ostanú nevyčerpané v rozpočte EÚ.

Verejné vypočutie k EIT sa bude v Európskom parlamente konať 8. mája 2007. Za vytvorenie EIT sa osobne zasadzuje predseda Komisie Barroso, ktorý z neho robí jednu zo svojich ťažiskových ideí v snahe zlepšovania inovačnej kapacity, výsledkov výskumu a vývoja a konkurencieschopnosti v EÚ.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA