Európsky patentový súd bude mať tri sídla

Európski lídri na summite ukončili dlhoročný spor ohľadom jednotného patentu, ktorý by sa mohol stať realitou už o dva roky. K dohode sa zatiaľ nepridalo Španielsko a Taliansko.

Lídri sa dohodli na rozdelení funkcií Európskeho patentového súdu medzi tri veľkomestá – Paríž, Londýn a Mníchov.

Dohodu najskôr oznámil predseda Európskej rady Herman Van Rompuy cez sociálnu sieť Twitter. Jej detaily však už nechal na dánsku premiérku Helle Thorning-Schmidtovú.

Hlavné sídlo – centrálna divízia súdu prvej inštancie, bude v Paríži. Prvý predseda súdu by mal pochádzať z Francúzska. V Londýne a Berlíne vzniknú tematicky špecializované sekcie.

Práve na sídle Európskeho jednotného súdu sa nevedeli štáty dlho dohodnúť, čo kritizovali podnikateľské kruhy, ako aj europoslanci. Podľa Asociácie európskych obchodných komôr a priemyslu strácala Európa kvôli sporom ohľadom jednotného patentu 425 000 eur denne.

Okrem miesta sa jednotlivé členské štáty nevedeli zhodnúť ani na tom, aký jazyk by sa mal používať. TalianskoŠpanielsko nesúhlasilo, aby boli jedinými oficiálnymi jazykmi angličtina, francúzština a nemčina, pretože by to znevýhodnilo ich firmy.

V marci 2011 sa napokon 25 členských štátov rozhodlo, že uzavrú dohodu bez Talianska a Španielska, s využitím mechanizmu posilnenej spolupráce. Mechanizmus umožňuje aspoň deviatim členským štátom prijať spoločné pravidlá v tých oblastiach, kde to nie je možné na celoeurópskej úrovni.

Eurokomisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier rozhodnutie európskych lídrov privítal. „Európa zaostáva za USA a Čínou v počte pridelených patentov. Nové pravidlá zvýšia potenciál kreativity a inovácií európskeho jednotného trhu a zaistia konkurencieschopnosť Európy,“ vyhlásil.

Francúzsky prezident François Hollande povedal, že nie sú žiadni víťazi, ani porazení. „To čo sa stalo, bol kompromis a ten sa dohodol, pretože FrancúzskoNemecko bolo jednotné,“ povedal.

O návrhu má v stredu 4. júla hlasovať Európsky parlament. Prvý jednotný patent by mohol byť zaregistrovaný približne o dva roky.

Pozície

„Chcel by som pogratulovať dánskemu predsedníctvu a Európskej únii k dohode o jednotnom patente. Po jej implementácii by dohoda mohla výrazne zdokonaliť transatlantický inovačný ekosystém. Takýto vývoj je o to dôležitejší v čase, keď je inovácia hlavným hnacím kolesom ekonomického rastu a nových pracovných príležitostí,“ vyhlásil veľvyslanec USA William Kennard.

„Dosiahnutý kompromis je rozhodujúci krok smerom k vytvoreniu jednotného patentu a spoločného patentového súdu. Reforma zjednoduší systém žiadostí a značne zníži náklady na získanie patentovej ochrany. Všetky budúce patenty budú nakoniec dostupné vo všetkých oficiálnych jazykoch, čo zabezpečí šírenie poznatkov a prospech pre investorov. Dúfam, že sa k dohode čoskoro pripojí aj Španielsko a Taliansko,“ povedal Michel Barnier, eurokomisár pre vnútorný trh a služby.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA