Európsky podnikateľský summit hľadá úspech Európy

Týždeň pred tým ako jarný summit EÚ zhodnotí pokrok pri napĺňaní Lisabonskej stratégie, stretávajú sa európski lídri v ekonomickej i politickej sfére aby našli cestu k zabezpečeniu úspechu Európy.

 

Krátka správa

Európsky podnikateľský summit spojí 16. a 17. marca v Bruseli viacero výrazných osobností z oblasti politiky a biznisu. Diskutovať budú o tom, čo ma 25 členských krajín EÚ urobiť pre podporu rastu a tvorby pracovných miest.

Summit má tiež ambíciu ponúknuť „podnikateľskú kontrolu“ národným akčným plánom pre realizáciu Lisabonskej stratégie, ktoré budú hlavným bodom agendy budúcotýždňového summitu EÚ.

Medzi účastníkmi summitu sú rakúsky kancelár Wolfgang Schüssel, predseda Európskej komisie Jose Manuel Barroso, viceprezident Komisie Verheugen a komisár Potočnik. Z podnikateľskej sféry zas napríklad Jeroen van der Veer, výkonný riaditeľ firmy Shell a Lakšmi Mittal, výkonný riaditeľ Mittal Steel.

EurActiv bude 17. marca organizovať v rámci summitu vlastný panel. Pod názvom „Sociálno-ekonomické reformy: riešenia…?“ sa bude vyjadrovať k spôsobom zásadnej podpory reforiem trhu práce. Medzi panelistami budú Reiner Hoffman, zástupca generálneho tajomníka ETUC,  Maja Wessels, viceprezidentka firmy Honeywell, Hans Martens, vedúci pracovník think-tanku European Policy Centre, a Jakob von Weiszäcker zo think-tanku Bruegel.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA