Flexibilný pracovný čas je výhodný

Podľa najnovšej štúdie je zavedenie flaxibilného pracovného času výhodné pre spoločnosti, aj pre zamestnancov. Medzi jeho pozitívne efekty údajne patrí lepší pocit z práce, menej absencií i menej platených nadčasov.

 

Krátka správa

Najnovšia štúdia „Európskej nadácie pre zlepšenie životných a pracovných podmienok“ presvedčivo argumentuje za výhodnosť flexibilného pracovného času.

Štúdia „Pracovný čas a rovnováha v pracovnom živote v európskych spoločnostiach“, publikovaná 17. mája 2006, naznačuje, že z flexibilného pracovného času získavajú ako zamestnanci, tak aj zamestnávatelia. Až 61% účastníkov prieskumu hovorilo o „vyššej miere spokojnosti s prácou“ medzi zamestnancami firmy, 54% zas označilo flexibilný čas za spôsob „lepšieho prispôsobenia pracovného času množstvu práce“. Správa tiež poukázala na menší počet absencií i zníženie plátených nadčasov.

Flexibilný pracovný čas bol využívaný v 48% spoločností s 10 a viac zamestnancami v EÚ. Konkrétna podoba flexibility však býva rôzna:

  • 16% skúmaných spoločností využíva systémy, ktoré pracovníkom umožňujú posúvať iba dobu začiatku a konca práce v rámci jedného dňa,
  • 7% umožňuje akumuláciu nadčasov i neodpracovaných hodín,
  • 12% umožňuje aspoň niektorým zamestnancom brať si plnú dennú dovolenku ako kompenzáciu za akumulované nadčasy,
  • 13% ponúka pracovníkom možnosť kompenzovať nadčasy tým, že zostanú dlhšie mimo pracovisko.

„Splnenie cieľov Lisabonskej agendy vyžaduje jasné pochopenie dynamiky moderného pracoviska i spoločenských faktorov, ktoré ovplyvňujú spôsob, ako pracujeme. Výsledok tohto unikátneho prieskumu demonštruje výhody flexibilného pracovného času, výhody, ktoré môžu do zamestnania prilákať väčšie množstvo ľudí, a udržať ich tam“, vraví Jorma Karppinen, riaditeľka nadácie.

Najväčšie množstvo spoločností a organizácií ponúkajúcich flexibilný pracovný čas v Európe možno nájsť v Lotyšsku, Švédsku, Fínsku a Británii. Slovensko nebolo do prieskumu zahrnuté.

Výsledky štúdie boli prezentované v rámci Týždňa zamestnanosti.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA