Francúzske reformy trhu práce

Severský model, kombinujúci jednoduchosť v prijímaní a prepúšťaní pracovníkov so štedrou sociálnou ochranou, je v súčasnosti často spomínaný v diskusii o budúcnosti sociálneho systému v Európe. Inšpiroval sa ním pravdepodobne aj francúzsky premiér De Villepin.

 

Krátka správa

Premiér Dominique de Villepin zverejnil 16. januára novú sériu opatrení, ktoré majú podporiť zamestnanosť mladých ľudí pod 26 rokov. Jeho plán bude pravdepodobne privítaný aj v Bruseli, nakoľko v revidovanej Lisabonskej stratégii zohráva reforma trhu práce a zvyšovanie zamestnanosti prioritnú úlohu.

„Mojou prioritou v tomto druhom štádiu je zamestnanosť mladých“, povedal Villepin s poukazom na to, že v roku 2006 začne vo Francúzsku prvý krát klesať počet ľudí v ekonomicky aktívnom veku, nakoľko silné povojnové ročníky postupne odchádzajú do dôchodku.

Nezamestnanosťou sú vo Francúzsku postihnutí najmä mladí ľudia – nezamestnaných je 23% ľudí mladších ako 25 rokov, celková miera je 9,6%. Záchranou pred nezamestnanosťou či zlými pracovnými podmienkami už nie je ani vzdelanie. „Keď ukončia štúdiá, trvá im osem až jedenásť rokov, pokiaľ si nájdu stále zamestnanie. Vo zvyšku Európy je to polovica“, dodal.

Hlavnými opatreniami Villepinovho plánu sú:

  • Kontrakt na prvé zamestnanie“: (contrat première embauche – CPE) umožní firmám najať ľudí mladších ako 26 rokov na dvojročnú (a nie len štandardnú šesťmesačnúň skúšobnú dobu. Na druhej strane, ak budú takíto mladí ľudia prepustení, budú mať právo na podporu v nezamestnanosti už po 4 odpracovaných mesiacoch (namiesto zložitejšieho systému, kde sú podpory vyplácané po odpracovaní 6 mesiacov z 22). Doteraz boli CPE kontrakty určené len pre malé a stredné podniky s menej ako 20 zamestnancami.
  • Trojročná výnimka zo zamestnávateľských daní: pre firmy trvalo zamestnávajúce ľudí mladších ako 26 rokov, ktorí nemali prácu viac ako 6 mesiacov.
  • Stáže: povinné platenie stážistov pôsobiacich vo firme viac ako 3 mesiace a uznávanie stáží pre univerzitné diplomy. Bude vytvorená charta, ktorá má definovať prijateľné správanie sa pri využívaní stážistov a „ukončí nespravodlivosť“.
  • Kombinácia trvalého a dočasného zamestnania: zamestnanci pracujúci na plný i čiastočný úväzok budú môcť pracovať na dobu určitú v súlade s legislatívou upravujúcou pracovný čas.

V súlade s odporúčaniami Komisie na zvýšenie zamestnanosti starších ľudí získajú z de Villepinových reforiem tiež niektoré výhody:

  • vo veku 60 rokov je možný čiastočný odchod do dôchodku
  • kontrakty na obmedzený čas (18 mesiacov) pre ľudí vo veku 57 rokov (obnoviteľné raz)

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA