Galileo jednou nohou na orbite

Ministri dopravy schválili časový harmonogram inštalácie satelitnej navigácie Galileo do roku 2013.

Galileo System
Galieleo Satelitný Navigačný Systém

Ministri dopravy EÚ schválili na svojom zasadnutí “všeobecný prístup” k satelitnej navigácii Galileo. Dokument upravuje dve základné oblasti:

  • Vytvára právny základ pre vyčlenenie rozpočtu z verejných zdrojov v objeme 3,4 mld. eur (2007-2013).
  • Definuje inštitucionálne zastrešenie systému satelitnej navigácie (EurActiv 04/04/08).

Dohoda je “jasným signálom pre Európu a celý svet, že sme pevne oddaní [myšlienke] do roku 2013 sprostredkovať všetkým občanom Európy a podnikateľom vysokokvalitné služby satelitnej navigácie”, povedal slovinský minister dopravy, Radovan Žerjav.

Prvé satelity budú umiestnené na orbitu Zeme v roku 2008. V tomto roku sa začne aj s výstavbou pozemnej infraštruktúry. Systém by mal byť v plnej prevádzke do roku 2013. Keď bude inštalácia pripravená, začne sa s jej komerčným využívaním.

Základné súčasti systému Galileo sa budú financovať výlučne z verejných zdrojov. Po roku 2013 však budú môcť svojim kapitálom vstúpiť do konzorcia aj súkromné spoločnosti.

Ministri sa zhodli, že satelitná navigácia “musí byť využívaná Európskymi spoločenstvami s cieľom zabezpečiť rýchlu návratnosť investícií”.

Dohoda, ktorú schválili ministri, je výsledkom kompromisu zástupcov Rady, Komisie a Parlamentu z 3. apríla (EurActiv 04/04/08). Kompromis musí ešte formálne potvrdiť plénum Parlamentu. Výbor EP pre priemysel dokument schválil dnes (8. apríla), plenárne hlasovanie sa očakáva niekedy v priebehu jari.

REKLAMA

REKLAMA