Hudacký s Potočnikom o rozvoji

Slovenský europoslanec Ján Hudacký diskutoval s eurokomisárom pre vedu a výskum Janezom Potočnikom o tom, ako rozvíjať investície do poznatkov na Slovensku a napomôcť tak rozvoju zaostávajúcich regiónov.

 

Krátka správa

Slovenský europoslanec Ján Hudacký (EĽS-ED) v utorok 21. marca navštívil komisára pre vedu a výskum Janeza Potočnika za účelom diskusie o investíciách do rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku v nasledujúcich rokoch. Počas diskusie sa zhodli, že prostriedky z fondov EÚ by mali prioritne pomáhať rozvíjať potenciál regiónov, ktoré v súčasnosti úrovňou rozvoja výrazne zaostávajú za európskym priemerom. Zároveň by mali pomôcť pritiahnuť investície z iných zdrojov a podnietiť vytváranie fondov rizikového kapitálu fungujúcich na princípe partnerstva verejného a súkromného sektora. Práve fondy rizikového kapitálu by podľa Jána Hudackého s pomocou európskych fondov mohli pomôcť podnikateľom rozvíjať ich inovatívne myšlienky, napomôcť rýchlejšiemu rozvoju zaostávajúcich regiónov a znižovaniu nezamestnanosti.

Vznik inovatívnych firiem by zároveň podporil zamestnávanie talentovaných mladých ľudí priamo v regióne a zastavil by ich odchod za prácou do iných regiónov Slovenska a do zahraničia.

Ján Hudacký je členom Výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku, náhradníkom Výboru EP pre hospodárske a menové veci, členom Delegácie pre vzťahy s krajinami MERCOSUR-u a náhradníkom Delegácie pre vzťahy so Švajčiarskom, Islandom a Nórskom, a pri Spoločnom parlamentnom výbore Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA