Komisia znižuje byrokraciu

Komisia prijala konkrétny plán na okamžité zredukovanie nepotrebného administratívneho bremena pre európskych podnikateľov. Cieľom je „naliať“ do európskej ekonomiky dodatočných 150 miliárd eur do roku 2012.

Krátka správa

Plán nadväzuje na Balíček lepšej regulácie, prijatý Komisiou v novembri 2006, ktorý stanovuje nový cieľ znížiť administratívne bremeno pre podnikateľov do roku 2012 o 25%. Podľa Komisie to môže európskej ekonomike dať dodatočných 150 miliárd eur.

Cieľ však musia ešte schváliť členské krajiny na jarnom zasadnutí Európskej rady v marci 2007. Komisia, v snahe ukázať politickú vôľu, sa však rozhodla konať okamžite a prijala desať konkrétnych opatrení na zredukovanie „papierovania“ pre farmárov, dopravné spoločnosti, malých podnikateľov v potravinárstve a firmy z oblasti IT.

Komisár pre podnikanie a priemysel Günter Verheugen prehlásil: „Už prvým krokom sme sa vydali na cestu a znížili bremeno o 1,3 miliardy eur.“

Niektorí europoslanci, spotrebiteľské združenia, mimovládne organizácie a odbory vyjadrili obavy, že „výhradne na podnikateľov zamerané“ snahy Komisie o zníženie regulácií môžu znížiť bezpečnostné a environmentálne štandardy. Hovorca Komisie Johannes Laitenberger však povedal: „Nie je to o úrovni ochrany, nech už ide o ktorúkoľvek zo zainteresovaných oblastí. Cieľom je zredukovať nadbytočné, zbytočné požiadavky, ktoré poškodzujú efektívnosť takýchto štandardov.“

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA