Komisia zverejnila najväčšie kolo výziev 7. rámcového programu

Európska komisia oznámila posledné, ale zároveň najväčšie kolo výziev siedmeho rámcového programu (7RP). Celkový objem výziev predstavuje sumu 8,1 mld. eur.

Aktuálne výzvy zahŕňajú prakticky všetky tematické oblasti. Najväčší objem podpory pôjde na informačné a komunikačné technológie, či výskum v oblasti zdravia a materiálov.

Výzvy z 7RP predstavujú väčšinu z celkového navrhovaného rozpočtu pre výskum na rok 2013, ktorý je vo výške 10,8 mld. eur.

Celkový rozpočet EÚ pre výskum zahŕňa napríklad aj financovanie výskumu v oblasti jadrovej energie na základe Zmluvy o Euratome, alebo podporu spoločných technologických iniciatív v spolupráci s priemyslom. Jeho súčasťou je tiež financovanie Spoločného výskumného centra Komisie.

Slovensko je v úspešnosti získavania projektov z 7RP z pomedzi členských štátov EÚ tretie od konca. Horšie je na to už len RumunskoPoľsko. Negatívum je aj to, že účasť Slovenska v posledných rokoch skôr klesala.

Podľa Stanislava Sipka, predsedu Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), je základným kritériom účasti v 7RP kvalita vedeckého zámeru. Keďže v rámci programu neexistuje žiadna národná alokácia, vedci musia obstáť v celoeurópskej konkurencii.

„Vysoká úroveň konkurencie pre financovanie zo strany EÚ zabezpečí, aby sa obmedzené peniaze daňovníkov dostali k najlepším projektom, ktoré sa zaoberajú riešením problémov s významom pre nás všetkých,“ vyhlásila eurokomisárka pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinnová.

Komisia predpokladá, že suma vo výške 8,1 miliárd EUR v rámci 7RP vygeneruje dodatočných 6 miliárd EUR verejných a súkromných investícií do výskumu. V krátkodobom horizonte by sa tiež mohla zvýšiť zamestnanosť o 210 000 pracovných miest a v priebehu 15 rokov sa má vytvoriť dodatočný rast v hodnote 75 miliárd EUR.

„Vedomosti majú v globálnom hospodárstve veľkú hodnotu. Ak chce byť Európa v 21. storočí naďalej konkurencieschopná, musíme podporovať výskum a inovácie, ktoré budú vytvárať rast a zamestnanosť tak v súčasnosti, ako aj v budúcnosti,“ hovorí komisárka.

Rámcový program 7RP, ktorý sa začal v roku 2007, má celkový rozpočet 55 miliárd EUR určený pre výskum a inovácie. Doposiaľ sa ním podporilo približne 19 000 projektov, do ktorých bolo zapojených 79 000 účastníkov.

Predložené výzvy majú byť podľa Komisie mostom k programu Horizont 2020, ktorý spojí v rokoch 2014 až 2020 doterajšie programy na podporu výskumu. Horizont 2020 by mal disponovať rozpočtom 80 mld. eur a jeho zameranie by malo súvisieť s cieľmi stratégie Európa 2020.

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA