Kontroverzná smernica opäť na stole

Vysokí predstavitelia Rakúskeho predsedníctva, Komisie a Parlamentu sa zhodujú, že Smernica o službách bude tohto roku jednou z najdôležitejších otázok.

 

Krátka správa

Počas prvého pracovného stretnutia Rakúskeho predsedníctva s Komisiou, 9. januára 2006, predseda Komisie José Manuel Barroso vyhlásil, že po dvoch rokoch diskusií teraz Komisia postaví prijatie Smernicu o službách ako svoju prioritu. Barroso konkrétne povedal, že po hlasovaní Európskeho parlamentu z 15. februára príde Komisia s novým návrhom v dostatočnom predstihu pred Jarným summitom (23.-24. marec 2006) – teda nie v apríli či máji, ako sa doteraz predpokladalo. Komisia a Rakúske predsedníctvo sa zhodujú v názore, že zmena programu umožní dosiahnutie dohody o Smernici pred koncom Rakúskeho predsedníctva (30. jún 2006).

Rakúsky minister hospodárstva Martin Bartenstein privítal oznámenie predsedu Komisie a povedal, že dáva „novú dynamiku … pokiaľ ide o Smernicu o službách“. Za podmienku úspechu iniciatívy Komisie však označil to, aby presvedčivo vylučovala možnosť platového a sociálneho dumpingu. Musí tiež obsahovať vylúčenie služieb súvisiacich napríklad so zdravotníctvom a sociálnou starostlivosťou, ale súčasne zahrnutie služieb vo verejnom záujme.

Na otázku tlačovej služby Európskeho parlamentu o prioritách pre nasledujúce obdobie lídri skupín Zelení/EFA a GUE-NGL (radikálna ľavica) vyhlásili, že Smernica o službách je pre nich najdôležitejšia – dôležitejšia než rozširovanie či Ústavná zmluva. Francis Wurtz, predseda Konfederatívnej skupiny Zjednotenej európskej ľavice a Severskej zelenej ľavice, označil služby za kľúčové v roku 2006: „Smernica o službách bezpochyby vyvolá debatu.“ Monica Frassoni, spolupredsedníčka skupiny Zelených a Európskej slobodnej aliancie, povedala, že „pre 2006 je smernica o službách kľúčová. Toto je príležitosť pre EÚ aby si vybrala medzi sociálnou a neoliberálnou orientáciou.“

Plenárne zasadnutie Parlamentu bude o smernici rokovať 14. februára, hlasovanie sa očakáva 15. februára. Odbory a niektoré mimovládne organizácie, obávajúce sa, že smernica povedie k ďalšiemu oslabeniu sociálnej ochrany v EÚ, plánujú v Štrasburgu na tieto dni demonštrácie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA