Ministri podporili EIT s výhradami

Rada odsúhlasila vytvorenie Európskeho inštitútu technológie vo dvoch krokoch. Druhý krok – so začiatkom v roku 2013 – je však podmienený úspechom prvej fázy.

Krátka správa

Rada sa 25. júna 2007 dohodla na „všeobecnom prístupe“ k návrhu Nariadenia, na základe ktorého má byť vytvorený Európsky inštitút technológie (EIT). Znamená to, že existuje všeobecný konsenzus o podstate legislatívy, pre dosiahnutie úplnej politickej dohody je však ešte potrebné doplniť niektoré detaily.

Ministri sa dohodli na vytvorení EIT vo dvoch krokoch, ako to navrhovalo Nemecko. V prvej fáze budú vytvorené len tri Poznatkové a inovačné komunity (KICs) namiesto šiestich navrhovaných Komisiou. Ďalšie KICs, rovnako ako dlhodobá stratégia vytvárania EIT ako takého, budú rozvinuté až v druhom kroku, na základe vyhodnotenia aktivít a výsledkov v prvom kroku.

Ministri by mali uzavrieť detaily a zhodnúť sa s Európskym parlamentom na prvom čítaní počas Portugalského predsedníctva, koncom roku 2007.

„Dotiahnutie detailov“ sa týka finančných aspektov, rozhodnutie Rady z 25. júna určilo celkový rámec podpory na 308,7 milióna eur počas prvého šesťročného obdobia (2008-2013). Prostriedky budú pochádzať z dlhodobého rozpočtu Únie. Ďalší aktéri, participujúci na KICs, by mali poskytnúť asi 1,7 miliardy eur.

Parlament však nesúhlasí s tým, aby bol EIT financovaný na úkor iných dôležitých programov pre podporu konkurencieschopnosti zaradených pod tú istú položku rozpočtu. Podľa neho má byť EIT financovaný zo špeciálnych fondov (vo finančnej perspektíve 2007-2013 neboli pre EIT predpokladané žiadne fondy).

V dôsledku toho sa môže prijímanie medziinštitucionálnej dohody zdržať. Ak sa nájde kompromis medzi Radou, Parlamentom a Komisiou, rokovania je stále možné uzavrieť pred koncom tohto roka.

Výbor EP pre priemysel a výskum mal o otázke hlasovať 26. júna, odložil to však do 9. júla, nakoľko Výbor pre rozpočet, ktorý prijal názor 11. júna, pokračuje v rokovaniach o rozpočte s Komisiou a Radou.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA