Na prvom mieste implementácia ekonomických reforiem

V prípravách na marcový Jarný summit EÚ sa ministri financií EÚ na dnešnom stretnutí (14. februára) pokúsia definovať hlavné výzvy a príležitosti pre rok 2006. Prioritu číslo jeden bude implementácia reforiem pre rast a nové pracovné miesta.

 

Krátka správa

Ministri Rady ECOFIN budú na základe štúdie, predloženej Rakúskym predsedníctvom, diskutovať o aktuálnom stave oživenia Lisabonskej stratégie.

Dokument (ktorý zahŕňa otázky pre rokovanie) začína zdôraznením potreby rozumných verejných financií a efektívnejšej koordinácie hospodárskych politík. Vychádza z komuniké Komisie „Najvyšší čas zvýšiť rýchlosť“ a Národných lisabonských reformných programov.

Rakúske predsedníctvo odporúča:

  • pokračovať a urýchliť reformy pracovného trhu;
  • podporovať rast produktivity;
  • znížiť spotrebu energií a zvýšiť diverzifikáciu energetických zdrojov;
  • a otvoriť Európu výhodám globalizácie.

Implementácia reformovaného Paktu stability a rastu a priorít, predložených v rámci Národných lisabonských reformných programov je prioritou roka 2006, uvádza správa v závere.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA