Na vyriešenie klimatickej krízy treba viac spolupráce

Zástupcovia priemyslu a MVO naznačili, že medzi nimi existuje značný konsenzus v otázke súrnej potreby stabilného regulačného rámca pre efektívny boj proti zmene podnebia. Diskusia prebehla na konferencii organizovanej firmou Shell v Bruseli na tému úlohy priemyslu v boji proti globálnemu otepľovaniu.

Pozadie:

Veľká ropná spoločnosť Shell International zorganizovala v Bruseli 8. mája 2007 konferenciu s názvom „Dá sa zmene podnebia zabrániť? Úloha priemyslu a vlád.“

Otázky:

Diskusia sa zamerala najmä na interakciu medzi vládnymi aktivitami a úsilím zo strany priemyslu, pokiaľ ide o snahu vyrovnať sa so zmenou podnebia. Všetci vystupujúci na konferencii súhlasili s tým, že trhovo založený prístup je najlepším a najefektívnejším riešením problému zmeny podnebia a vlády musia určiť správny stabilný rámec na to, aby mohol priemysel urobiť investičné rozhodnutia.

Efektivita energie, podpora obnoviteľných zdrojov a zodpovedné používanie fosílnych palív boli identifikované ako najsľubnejšie riešenia na zníženie globálnych emisií skleníkových plynov.

Pozície:

“Pán CO2” Shellu – Graeme Sweeney – otvoril diskusiu pripomenutím publiku, že do roku 2050 sa svetový dopyt po energii zdvojnásobí. „Jedna tretina tohto dopytu by mohla byť krytá obnoviteľnými zdrojmi,“ povedal prezident Shell pre obnoviteľné zdroje, kým dodatočné úsilie musí prísť zo strany efektívnejšej energie a fosílnych palív so zachytávaním a uskladňovaním uhlíka. Ďalej podčiarkol potrebu stabilného regulačného rámca a správnych ekonomických stimulov.

Vedúci kampane pre energetickú politiku v Greenpeace, Mark Johnstone, poukázal na v roku 2005 zverejnenú správu Greenpeace s názvom Scenár energetickej revolúcie, ktorá tvrdí, že emisie oxidu uhličitého by mohli byť do roku 2050 znížené na polovicu používaním čistých technológií (medzi ne nebola zahrnutá jadrová energia).

Úsilie EÚ b boji proti zmene podnebia prezentoval riaditeľ pre klimatickú zmenu Jos Delbeke, ktorý tiež podčiarkol, že počas posledných rokov došlo k pozoruhodnému pokroku v myslení, týkajúcom sa zmeny podnebia, v Číne. „Neexistuje miesto na svete, kde by som videl viac energiu šetriacich žiaroviek,“ povedal Delbeke. Varoval pred „vyberaním víťazov“, ale povedal, že EÚ „musí prísť so stimulmi“, aby mohli podniky nájsť správne riešenia. Riaditeľ Komisie tiež obraňoval schému EÚ na obchodovanie s emisiami (ETS) a poukázal na skutočnosť, že mnohí americkí experti sa snažia zužitkovať skúsenosti z európskeho experimentu s obchodovaním s emisiami uhlíka.

Nemecký poslanec Európskeho parlamentu Peter Liese pripomenul publiku, že „priemerný občan EÚ emituje viac než trikrát toľko oxidu uhličitého než občan Číny“ a povedal, že by si vedel predstaviť „v dlhodobom horizonte rozpočet per capita pre každého občana na svete“. Liese tiež upriamil pozornosť na väčšie používanie obnoviteľných zdrojov energie v sektore vyhrievenia a chladenia, ale aj na to, aby sa využívanie jadrovej energie udržalo dlhšie obdobie. Pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu, Liese vyhlásil, že EÚ by nemala byť „príliš defenzívnou“, pokiaľ ide o návrh Komisie na zahrnutie leteckej dopravy v ETS a možnosť neskôr zahrnúť aj transatlantické lety.

Slovenský europoslanec Vladimír Maňka (SES) v inej súvislosti upozornil na to, že investície dnes sú ekonomicky výhodnejšie, než znášanie následkov v budúcnosti: „Na riešenie globálneho oteplenia budeme na konci storočia musieť vynaložiť viac, ako 16 biliónov eur ročne. Pre porovnanie v Európe na najbližších 20 rokov je potrebné investovať jeden bilión eur na výmenu starnúcej infraštruktúry v oblasti energetiky. Už tieto astronomické čísla hovoria, že je potrebné konať teraz, bude to podstatne lacnejšie, zabránime obrovským škodám.“

Hermann Meyer, šéf úradu Wolkswagenu pre EÚ, zameral diskusiu na úsilie, ktoré sa vyžaduje zo strany automobilového priemyslu. Obraňoval, ako sa aj očakávalo, „integrovaný prístup“, ktorý ide nad rámec cieľa zníženia emisií vo výške 120g/km a zahŕňa opatrenia ako označovanie (na usmernenie spotrebiteľského dopytu), zlepšené dopravné plánovanie a podpora ekojazdenia.

Počas diskusie, ktorá nasledovala, došlo k zmienkam a otázkam o používaní biopalív (a ich konkurencii s výrobou potravín), podpore pre uhlie, zachytávaní a uskladňovaní uhlíka a prepojenie medzi klimatickou zmenou a rastúcou populáciou sveta.

Roxanne Decycková, riaditeľka Shell International pre korporátne záležitosti, počas svojich záverečných poznámok zvýraznila potrebu väčšej spolupráce medzi priemyslom (energetika a autoprodukcia), vládami a MVO pri riešení výzvy meniaceho sa podnebia.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA