Nedostatočný pokrok k cieľom i2010

Prvá výročná správa o pokroku, týkajúca sa stratégie EÚ k digitálnej ekonomike vyzýva členské štáty, aby boli vo svojich plánoch na využívanie informačných a komunikačných technológií (ICT) ambicióznejšími.

 

Krátka správa:

Stratégia s názvom i2010, ktorej cieľom je podporovať ekonomický rast a pracovné príležitosti v informačnej spoločnosti a mediálnom sektore vytvorením konzistentného rámca na vnútornom trhu pre tieto služby, bola oficiálne spustená v júni 2005.

Prvá výročná previerka tejto stratégie ukazuje istý pokrok, ktorý ale „nie je dosť dobrý,“ povedala komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá Viviane Redingová . „ICT dnes prispievajú k rastu európskej produktivity menej, než tomu bolo pred 10 rokmi. Vyzývam lídrov EÚ, aby vo svojich národných reformných programoch vyvinuli silnejší zmysel pre nutnosť a tiež, aby sa nebáli cezhraničnej konkurencie v sektore telekomunikácií,“ pokračovala a vyzvala členské štáty únie na to, aby investovali významne viac do výskumu ICT cez, napr. pre-komerčné verejné obstarávanie.

Stratégia i2010 je súčasťou obnovenej lisabonskej stratégie a ICT majú kľúčovú úlohu v jej prioritách, medzi ktoré patria napr. väčšie investície do znalostí a inovácií a odpovede na globalizáciu a starnúce populácie. Komisia preto vyzýva členské štáty, aby mali ambicióznejšie akčné plány na modernizáciu verejných služieb, zvýšili a umožnili cirkuláciu digitálneho obsahu a umožnili využitie rádiového spektra pre celoeurópske aplikácie.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA